Beleggingsondernemingen mogen geen provisie meer ontvangen van of betalen aan derden. Hun klanten moeten nu rechtstreeks betalen voor (individueel) vermogensbeheer, beleggingsadvies en execution-onlydienstverlening.

Dit blijkt uit het Wijzigingsbesluit financiële markten 2014, dat op 1 januari in werking is getreden. Beleggingsondernemingen mogen in het eerste kwartaal van 2014 echter wel provisies incasseren over 2013.

Anders dan in de consultatieversie is de reikwijdte van het provisieverbod beperkt tot dienstverlening aan niet-professionele beleggers Ook is het provisieverbod niet van toepassing op:

 • provisies die rechtstreeks door de belegger worden verstrekt
 • provisies die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening of de dienstverlening mogelijk maken, zoals bewaarloon, afwikkelings- en beursvergoedingen, wettelijke heffingen of juridische kosten
 • provisies met betrekking tot bestaande financiële instrumenten, niet zijnde rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (bijvoorbeeld gestructureerde producten)
 • provisies die de beleggingsonderneming betaalt aan een verbonden agent
 • bepaalde aanbrengvergoedingen
 • kleine relatiegeschenken

Voor distributievergoedingen geldt een overgangsregeling van een jaar.

Het Wijzigingsbesluit bevat naast het provisieverbod nog een aantal andere inhoudelijke wijzigingen die relevant zijn voor de financiële markten:

 • DNB krijgt de bevoegdheid banken en beleggingsondernemingen te beoordelen op hun belang voor de stabiliteit van het financiële stelsel (de systeemrelevantie). Voor de banken en beleggingsondernemingen die DNB als systeemrelevant aanmerkt, stelt zij ook de hoogte van de vereiste extra buffer vast.
 • Het besluit bevat aanvullende regels voor het toezicht op afwikkelondernemingen. Voor deze ondernemingen geldt sinds 1 januari een vergunningplicht.
 • DNB wordt bevoegd valuta als convertibel aan te merken. Dat is van belang omdat banken en clearinginstellingen tekorten aan liquiditeit in een bepaalde valuta alleen kunnen dekken met overschotten aan liquiditeit in een andere valuta als deze convertibel is. Tot 1 januari was een wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft nodig om een valuta op te nemen op de lijst van convertibele valuta's.
 • De interventieladder die DNB gebruikt wordt versterkt en meer risicogeoriënteerd gemaakt.
 • Financiële dienstverleners moeten gegevens over verstrekte adviezen en verkochte financiële producten voortaan vijf jaar bewaren (dit was één jaar).
 • Het risicomanagement van premiepensioeninstellingen wordt nader uitgewerkt.
 • Een aanbieder van hypothecair krediet kan voor de waardebepaling van de woning in bepaalde gevallen uitgaan van de WOZ-waarde.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.