Înalta Curte de Casatie și Justiție a stabilit prin Decizia nr. 34/2016 publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 9 ianuarie 2017 că un angajator va putea comunica în mod valabil decizia de concediere prin e-mail.

Comunicarea prin e-mail a deciziei de concediere emise conform Codului Muncii este condiționată de următoarele aspecte: salariatul a comunicat angajatorului această dată de contact și între părți există o uzanță, o practică stabilă, a acestei forme de comunicare.

De asemenea, s-a stabilit prin această decizie faptul că nu este necesară confirmarea de primire de către salariat a e-mailului respectiv. Astfel, comunicarea deciziei de concediere va fi valabil făcută în lipsa oricărei confirmări de primire din partea salariatului, dacă anterior și ulterior datei utilizării e-mailului pentru transmiterea deciziei de concediere nu au fost semnalate de către salariat inadecvențe  cu privire la posibilitatea sa de recepție sau citire a comunicărilor prin e-mail.

Desigur, adecvarea utilizarii e-mailului va fi evaluată de la caz la caz de către instanță.

De aceea, considerăm recomandabil ca anterior utilizării e-mailului de către angajator, aspectele menționate mai sus să fie verificate, iar în plus, câteva măsuri minime de eficiență a comunicării să fie luate. Printre acestea, considerăm recomandabil ca decizia luată să fie transmisă în format pdf și ca e-mailul respectiv să poarte un titlu sugestiv și descriptiv prin raportare la conținutul său. De altfel, instanța a confirmat cu această ocazie și faptul că, spre deosebire de corespondența clasică al cărei conținut nu poate fi atestat întotdeauna cu exactitate (chiar în cazul corespondenței cu conținut declarat), corespondența electronică modernă asigură prin chiar modul ei de funcționare atât transmiterea textului actului cât și confirmarea primirii acestuia de către destinatarul său.

Concluzie

În viitor, angajatorii vor putea să beneficieze de ușurarea formalităților de comunicare a deciziilor de concediere, dacă analiza internă prealabilă a relațiilor lor cu salariatul respectiv confirmă faptul că utilizarea e-mailului în relația cu salariatul îndeplinește condițiile de mai sus.

Echipa Wolf Theiss vă stă cu plăcere la dispoziție pentru detalii cu privire la toate consecințele acestei noi evoluții jurisprudențiale referitoare la maniera legală de transmitere a deciziilor de concediere.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.