חופשה שנתית

חופשה שנתית היא כמובן זכות קוגנטית המגיעה לכל העובדים בהתאם לחוק. במקרים רבים, העובדים לא מספיקים לנצל את מלוא מכסת החופשה במהלך שנת העבודה. ענין זה נכון בוודאי בתקופת הקורונה, כאשר עובדים רבים ניצלו פחות ימי חופשה מכרגיל, ולכן יש להם יתרות חופשה משמעותיות.

הצטברות של ימי חופשה לא מנוצלים מהווה נטל כלכלי על המעסיק, שצריך להיות ערוך לכך שבעת סיום עבודתו של העובד הוא יצטרך לשלם לו את שווים של כל ימי החופשה הצבורים והלא מנוצלים. בשל כך, מעסיקים רבים מגבילים את אפשרות הצבירה של ימי החופשה של עובדיהם. צריך לזכור, שחופשה היא זכות שנקבעה בחוק כדי שהעובדים יוכלו לנוח ולהתאוורר מהעבודה, מבלי שתהיה להם דאגה כלכלית. ימי חופשה אינם קופת חיסכון, אלא מיועדים להיות מנוצלים בפועל.

סוף השנה הוא הזדמנות חשובה לוודא כי יתרת הצבירה הרשומה בתלוש תתעדכן בהתאם להגבלות שקבע המעסיק. ובהתאם, התלוש של תחילת השנה הבאה, יעודכן, וישקף את מכסת הצבירה הנכונה בהתאם למגבלות הצבירה שהוסכמו עם העובד מראש.

תשלומי בונוסים בסוף שנה

מעסיקים רבים נוהגים לשלם לעובדיהם בונוס שנתי, אשר משולם לעיתים בשכר האחרון של השנה הקלנדרית, ולעיתים בתחילת השנה הבאה. בכל המקרים, חשוב לשים לב שכדי שהבונוס לא ייחשב כחלק מהשכר של העובד לצורך תשלום תנאים נלווים כמו פיצויי פיטורים, יהיה מדובר בבונוס אותנטי כהגדרתו המשפטית. בונוס אותנטי כזה, הוא תשלום שביסודו הוא מרכיב של שכר עידוד, הוא תשלום חד פעמי, המותנה בתנאי או במצב, והוא אינו תשלום המובטח אוטומטית מראש. מרכיב חשוב בזיהויו של בונוס אמיתי הוא מרכיב שיקול הדעת. הבונוס צריך להיות תשלום חד פעמי המשולם בהתאם לשיקול דעתו של המעסיק, להבדיל מתשלום חודשי קבוע או תשלום של עמלות המחושבות לפי הפדיון.

הפקדות לקופות הגמל 

לעיתים קורה כי מעסיקים מתעכבים עם העברת התשלומים לקופות הגמל השונות (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, וכו'). לעיתים זה קורה כי העובד טרם העביר את פרטי הקופה אליה הוא מבקש שיבוצעו ההפקדות; לעיתים כי סוכן הביטוח טרם הספיק להיפגש עם העובד או להחתימו על הטפסים הנדרשים; ולעיתים מסיבות אחרות.

חשוב לדעת כי השלמת הפקדות לקופות הגמל יכולה להיעשות רק בשנה הקלנדרית בה היו ההפקדות המקוריות אמורות להתבצע. כלומר, הפקדות בגין חודשי עבודה בשנת 2020 יכולות להיעשות רק עד המועד האחרון לביצוע ההפקדות בגין דצמבר 2020 (שהוא במהלך ינואר 2021). לאחר מכן לא ניתן יהיה להשלים את החוסר בגין 2020, וההפקדות יצטרכו להיעשות בגין שנת 2021, ענין אשר יכול ליצור לעובד קושי מבחינה מיסויית ומבחינת הזכויות בקופות, וקושי למעסיק מבחינת זיהוי ההפקדות בגין החודשים הנכונים. לכן חשוב לבצע את ההפקדות בגין 2020 לפני תום השנה הקלנדרית. 

היערכות לתיקון לחוק שכר שווה 

השנה עבר בכנסת תיקון לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, שקבע שמעסיקים מסוימים לרבות מי שמעסיקים לפחות 518 עובדים, יהיו חייבים לפרסם בשנה הבאה דוחות ומידע לגבי השכר בחברה, ובפרט לגבי פערי השכר בין גברים ונשים. החוק מחייב את המעסיקים לפרסם סטטיסטיקות מסוימות כדוגמת  השכר הממוצע של עובדים במקום העבודה, בפילוח עובדים תוך פירוט פערי השכר הממוצע בין גברים לנשים באחוזים בכל קבוצת עובדים במקום העבודה. הדוח הראשון שעל המעסיקים האלה לפרסם צריך להיות ביוני 2022 לכל המאוחר. זה נראה רחוק, אבל צריך לזכור שהמידע שהדוח הזה יתייחס אליו הוא מידע מהשנה הקודמת למועד פרסום הדוח, ולכן כדאי כבר עכשיו לערוך בדיקה עצמית ולהבין איך הדוח הזה הולך להיראות.

ביקורת על נותני שירותים

סוף השנה הוא הזדמנות חשובה לוודא כי מי שמקבל שירותים מקבלנים בתחומי הניקיון השמירה והקייטרינג, מבצע עליהם ביקורת לפחות אחת ל-9 חודשים. ביצוע ביקורת כזו ווידוא עמידתם של הקבלנים בחוקי העבודה משמש למעסיק הגנה טובה במקרה של תביעה של עובד נגד הקבלן בגין אי תשלום זכויות וכן במקרה של עיצום מנהלי או אישום פלילי על ידי המדינה במקרה של הפרת חוקי העבודה. הביקורת צריכה להיעשות על ידי רואה חשבון מטעם המעסיק, והמעסיק חייב לוודא שאם מתגלים כשלים בביקורת, הם יתוקנו לאלתר על ידי הקבלן.

עדכון זה נועד למתן מידע כללי בלבד, אין לראות בו ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית ואין להסתמך עליו.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.