חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020 שפורסם בשבוע שעבר קובע את זכאותם של מעסיקים למענק מיוחד מן המדינה בשל העסקה בחודשים יוני עד ספטמבר 2020 של עובד ששהה בחופשה ללא תשלום או של עובד שהיה מובטל.

1 .מענק בגין עובדים שחזרו מחל"ת או נשכרו לעבודה החל מיוני 2020:

מעסיק יהיה זכאי למענק חודשי של 875,1 ש"ח בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020 ,בעד כל "עובד מזכה", שהועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מאי 2020 ,ומועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר 2020 ,לכל המאוחר ב-15 לאותו החודש, והוא עבד בכל חודש עד לתום החודש ברציפות.

מעסיק יכול לבקש לקבל את המענק האמור בשל החודשים יולי עד אוקטובר בגין עובד שחזר לעבודה ביולי 2020 והועסק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש יוני 2020 ,בכפוף ליתר התנאים שלעיל.

2 .מענק בגין עובדים שחזרו מחל"ת או נשכרו לעבודה באפריל ובמאי:

לחילופין, מעסיק יהיה זכאי למענק חודשי של 875 ש"ח בלבד, בשל כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר 2020 ,בעד כל "עובד מזכה" העונה על התנאים שלהלן:

(א) הוא הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מרס 2020 ,ומועד תחילת עבודתו היה בתקופה שמיום 19 באפריל 2020 עד יום 30 באפריל 2020;

(ב) הוא הועסק אצל המעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש אפריל 2020 ,ומועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש מאי 2020;

To view the full article, please click here.

Originally published 20 June, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.