Η KPMG Κύπρου υποστήριξε και συμμετείχε, για ακόμη μια χρονιά, στο 6o Cyprus International Tax Conference, που πραγματοποιήθηκε στις 14  Φεβρουαρίου στο Hilton Nicosia, με θέμα τη συζήτηση και ανάλυση των νέων φορολογικών εξελίξεων και τάσεων σε διεθνές και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Συζητήθηκε, επίσης, η ανάγκη για μια ολιστική μεταρρύθμιση στο Κυπριακό φορολογικό πλαίσιο ούτως ώστε να παραμείνει η Κύπρος ένας ελκυστικός προορισμός στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και κατ' επέκταση στο να καταξιωθεί η χώρα ως ένα σύγχρονο και ευέλικτο χρηματοοικονομικό κέντρο, έτοιμο να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες ενός μεταβαλλόμενου και συνεχώς εξελισσόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η KPMG Kύπρου εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον κ. Κώστα Μαρκίδη, Διοικητικό Σύμβουλο και επικεφαλής Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Κώστας Μαρκίδης συμμετείχε σε συζήτηση με θέμα τις εξελίξεις που αναμένεται να επιφέρει η Ευρωπαϊκή Oδηγία αναφορικά με τη θέσπιση κανόνων πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων (Shell companies) αν υιοθετηθεί στην παρούσα της μορφή, καθώς και τον αντίκτυπο που είχε στην Κύπρο η υιοθέτηση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας αναφορικά με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις (DAC 6).

Αξίζει να σημειωθεί η πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Μαρκίδη στο πλαίσιο της συζήτησης για την ανάγκη μιας ολιστικής φορολογικής μεταρρύθμισης για τη χρησιμότητα της ταυτόχρονης σύστασης εθνικής επιτροπής φορολογικής πολιτικής και σχεδιασμού, συναποτελούμενη από φορείς της Κυβέρνησης και τεχνοκράτες του ιδιωτικού τομέα με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών και την έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση στο φορολογικό μας πλαίσιο εκεί και όπου χρειάζεται.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.