Με τη συνεχή αναβάθμιση του νομοθετικού και ρυθμιστικού της καθεστώτος, η Κύπρος έχει εξελιχθεί σε ιδανικό προορισμό για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. ( Why invest in Cyprus)

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ), η αρμόδια αρχή που ρυθμίζει τις ΚΕΠΕΥ στην Κύπρο, διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών και την υγιή ανάπτυξη της αγοράς κινητών αξιών, στη Δημοκρατία.

Οι εξειδικευμένες ομάδες μας μπορούν να σας βοηθήσουν προσφέροντας επαγγελματικές υπηρεσίες ετήσιου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της ΚΕΠΕΥ, ελέγχου ή προετοιμασίας των ρυθμιστικών αναφορών (regulatory reporting), ίδρυσης και αδειοδότησης της ΚΕΠΕΥ.  Επικοινωνήστε μαζί μας  για να συζητήσουμε τις δικές σας ανάγκες.  

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.