Η KPMG Κύπρου ανακοινώνει ότι έχουν δημοσιευθεί τα αποτελέσματα του  Δείκτη Αξιών Ακινήτων  “RICS Cyprus Property Price Index with KPMG in Cyprus” που αφορά το τρίτο τρίμηνο του 2022.

Εκ μέρους της KPMG Κύπρου, ο Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής του Τομέα Ακινήτων και Ανάπτυξης Γης, δήλωσε:

“Το τρίτο τρίμηνο του 2022 παρουσιάζει αντοχή στην ανοδική τάση των αξιών των ακινήτων, με αξιοσημείωτες αυξήσεις στην Αμμόχωστο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων. Οι καλύτερες επιδόσεις είναι και πάλι τα διαμερίσματα, ενώ τα γραφεία επιστρέφουν με ανοδική πορεία. Μικρές αναπροσαρμογές εμφάνισαν τα καταστήματα και οι αποθήκες, με μικρές μειώσεις στην Πάφο. Η ανοδική τάση του κατασκευαστικού κόστους άρχισε να επιβραδύνεται, αν και εξακολουθεί να είναι σε υψηλό επίπεδο, ωστόσο ο αυξανόμενος πληθωρισμός και τα ζητήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας αναμένονται να επηρεάσουν τον τομέα των ακινήτων γενικότερα”.

Εκ μέρους του RICS, ο Simon Rubinsohn, RICS Chief Economist, σχολίασε:

“ Αν και ο τομέας των ακινήτων παραμένει ανθεκτικός προς το παρόν, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα, το πιο απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον είναι πιθανό να έχει σταδιακά κάποιον αντίκτυπο τόσο στη δραστηριότητα όσο και στην τιμολόγηση. Ως εκ τούτου, τα σχόλια για την έρευνα “RICS sentimental survey” που συμπληρώνει αυτά τα αποτελέσματα,  υποδηλώνουν ότι οι προσδοκίες για το μέλλον δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά ενόψει της αβεβαιότητας που τροφοδοτείται από την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να δείχνει θετική πορεία”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σελίδα του RICS  https://www.rics.org/uk/news-insight/research/market-surveys/cyprus-property-price-indices/

Σχετικά με την KPMG Κύπρου:

H KPMG δραστηριοποιείται στην Κύπρο από το 1948 και σήμερα απασχολεί περισσότερους από 800 επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο το νησί. Αποτελεί μέλος του οργανισμού KPMG International Limited, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η KPMG δραστηριοποιείται σε 144 χώρες και περιοχές, εργοδοτώντας περίπου 236,000 επαγγελματίες σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Οι πελάτες επιλέγουν την KPMG για την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών, που βασίζεται στην πολύχρονη πείρα, την εξειδίκευση και τη βαθιά γνώση της τοπικής αγοράς.

Σχετικά με την RICS:

Το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) είναι το επίσημο σώμα για επαγγελματίες του κλάδου ακινήτων, με πρωταρχικό στόχο να επιφέρει τη θετική αλλαγή στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τα πρότυπα τα οποία υιοθετούνται παγκόσμια, την επαγγελματική εξέλιξη που προσφέρει στα μέλη καθώς και τις αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, προωθεί ψηλά επαγγελματικά πρότυπα στην ανάπτυξη και διαχείριση γης, ακινήτων, κατασκευών και υποδομών. Παράλληλα, προσφέρει γερά θεμέλια για αγορές με σιγουριά, πρωτοπορεί στην δημιουργία χώρων εργασίας και διαβίωσης, και παρέχει τις δυνατότητες για θετικές αλλαγές στο κοινωνικό πλαίσιο.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.