Εξυπηρέτηση πελατών όλων των μεγεθών, Κυπρίων, ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων

Mε την πάροδο των ετών, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο, συνδέθηκε άρρηκτα με τις υπηρεσίες νομικής υποστήριξης της Ηλίας Νεοκλέους & Σία ΔΕΠΕ. Είμαστε μία από τις μεγαλύτερες Δικηγορικές εταιρείες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, παγκοσμίως αναγνωρισμένοι για την υψηλή ποιότητα και την καινοτομία στις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Παρά τις διεθνείς αναταράξεις της τελευταίας διετίας, παραμένουμε σταθεροί στην παροχή υπηρεσιών κορυφαίου επιπέδου, χωρίς εκπτώσεις στους στόχους της εταιρείας και των πελατών μας. Πιστεύουμε ότι τα σημαντικότερα περιουσιακά μας στοιχεία είναι οι άνθρωποι και οι αξίες μας. Με γνώμονα αυτήν την αντίληψη και εργαλεία τις οργανωτικές και τεχνολογικές επιλογές μας, προσαρμοζόμαστε με επιτυχία στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Αυτό επιβεβαιώνουν οι αξιολογήσεις πρώτης βαθμίδας (tier 1) που μας απονεμήθηκαν και φέτος όπως κάθε χρόνο, από οργανισμούς παγκόσμιας κλάσης όπως τα Legal 500, IFLR, Chambers HNWI, World Tax Review, Benchmark Litigation, GRR100 και Indian Business Law Journal

Πρωτοπορούμε στην εξέλιξη, θέτοντας νέα δεδομένα στα πεδία των χρηματοοικονομικών και της επιχειρηματικότητας. Επιδιώκουμε να είμαστε το σημείο αναφοράς σε ραγδαίως αναπτυσσόμενους τομείς, όπως η προστασία δεδομένων, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η αντιμετώπιση της κλοπής δεδομένων και της απάτης και οι τεχνολογίες στον χρηματοοικονομικό τομέα. Παράλληλα χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να επιτύχουμε τον συγχρονισμό με τις ανάγκες της αγοράς. Παράδειγμα αποτελεί η εργαλειοθήκη NEOLAW.ai, μια πλατφόρμα επιτάχυνσης και αυτοματοποίησης της παροχής νομικών υπηρεσιών, που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους πελάτες μας να χειρίζονται τα νομικά τους ζητήματα οικονομικά και αποτελεσματικά, σε μια φυσική και φιλική γλώσσα συνομιλίας.

Με αυτό το πνεύμα συνεχούς επιδίωξης αριστείας και πρωτοπορίας, προσφέρουμε όλο το εύρος νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των πελατών όλων των μεγεθών, Κυπρίων, ή αλλοδαπών, ιδιωτών ή επιχειρήσεων.

To Δικαστηριακό τμήμα μας, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επίλυσης διαφορών, με τομείς εξειδίκευσης το Διοικητικό, το Τραπεζικό, το Ναυτιλιακό, το Ποινικό και το Οικογενειακό Δίκαιο.

Το τμήμα Εταιρειών παρέχει συμβουλές, μεταξύ άλλων, για το σχηματισμό, την απόκτηση και τη διάλυση εταιρειών στην Κύπρο και διεθνώς, τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που αφορούν δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, καθώς και τις διασπάσεις και εκποιήσεις.

Κατέχουμε ηγετική θέση μεταξύ των συμβούλων τραπεζικών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με πλούσιο ιστορικό στον τομέα των κεφαλαιαγορών και της χρηματοδότησης εταιρειών. Την πλειοψηφία των πελατών μας αποτελούν γενικά δανειστές, συμπεριλαμβανομένων διεθνών τραπεζών ανάπτυξης. Ωστόσο, ενεργούμε συχνά και για λογαριασμό δανειοληπτών.

Οι υπηρεσίες μας στο πεδίο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτείνονται από τις αδειοδοτήσεις, τις συμβουλές επί κανονιστικών ζητημάτων, τις εταιρικές και φορολογικές διαρθρώσεις, έως ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, με εμπειρία δεκαετιών στις επαφές με τις ρυθμιστικές και άλλες αρχές και ασυναγώνιστη κατανόηση και αντίληψη της εφαρμογής της νομοθεσίας και των κανονιστικών απαιτήσεων

Στα θέματα φορολογικού δικαίου παρέχουμε συμβουλές επί όλων των πτυχών της φορολογικής νομοθεσίας, σε εγχώριους και διεθνείς πελάτες, σε τομείς όπως η φορολογική κατοικία, τα φορολογικά κίνητρα, αλλά και η ερμηνεία και εφαρμογή των συμφωνιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης.

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες στους τομείς του Εργατικού Δικαίου, του Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Ενέργειας, Μετανάστευσης, του Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και του κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ως εταιρεία συνολικά αλλά και ως πρόσωπα, συνειδητοποιούμε το ρόλο μας στην ανάπτυξη της Κυπριακής οικονομίας και τις ευθύνες μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Εργαζόμενοι για τη παροχή νομικών υπηρεσιών κορυφαίας ποιότητας, προωθούμε ταυτόχρονα την εικόνα της χώρας μας ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, με αυτονόητο αντίκτυπο στην προσέλκυση επενδύσεων, την ανάπτυξη και την συνολική ευημερία.

Originally Published by Forbes magazine

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.