Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής έχει θέσει σε λειτουργία την ηλεκτρονική πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για επίδομα ασθενείας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Βάσει των ανωτέρω, από την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 τερματίζεται η παραλαβή και έγκριση έντυπων αιτήσεων. Όλες οι αιτήσεις για επίδομα ασθενείας θα πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά προκειμένου να γίνονται αποδεκτές.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για την πιο πάνω διαδικασία είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η διαδικασία εγγραφής και ταυτοποίησης στην ηλεκρονική πλατφόρμα “Αριάδνη”.

Σχετικές οδηγίες για την πλήρη ενημέρωση για την υποβολή της αίτησης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mlsi.gov.cy.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.