Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε το Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών επιχειρήσεων της Τουριστικής Βιομηχανίας για τη Χειμερινή Περίοδο 2021-2022.

Στόχος των εκτάκτων μέτρων είναι η αντιμετώπιση της εποχικότητας και των επιπτώσεων της πανδημίας στην τουριστική βιομηχανία για το χρονικό διάστημα από τις 31 Οκτωβρίου 2021 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2022.

Το σχέδιο

Στο Σχέδιο Προσωρινών Αναστολών που έχει θεσπιστεί με βάση το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για τις προσωρινές αναστολές των εργασιών των τουριστικών επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται:

  • το Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων για την Προσωρινή Αναστολή εργασιών Ξενοδοχειακών Μονάδων
  • προσθήκη με ορισμένες συναφείς με τον τουρισμό επιχειρήσεις στην περιοχή Αγίας Νάπας – Παραλίμνιου και κέντρων αναψυχής στο παραλιακό μέτωπο Πάφου
  • τουριστικοί/ταξιδιωτικοί πράκτορες Παγκύπρια, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης (handling) των αεροδρομίων, παράκτιες ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις θαλάσσιων αθλημάτων και τουριστικά λεωφορεία.

Ο εργοδότης θα έχει την υποχρέωση καταβολής εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων ποσοστού επί των αποδοχών τους σε ποσοστό 10% για κάθε εργοδοτούμενο, εκτός από τα ξενοδοχεία τα οποία καταβάλλουν εισφορές σε ποσοστό 2,8% επί των αποδοχών τους, κατά την περίοδο της αναστολής,

Ο σχετικός έλεγχος ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις θα γίνεται όπως καθορίζεται στον Τρίτο Πίνακα του Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, δηλαδή με βάση το έτος 2020. Εάν κατά το έτος 2020 δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις τότε ο έλεγχος θα γίνεται με βάση το έτος 2019.

Υπολογισμός επιδόματος

Ο υπολογισμός του ύψους του επιδόματος ανεργίας που παρέχεται στους δικαιούχους θα γίνεται είτε με έτος αναφοράς το 2020, είτε με έτος αναφοράς το 2019 και καταβλητέο για τον κάθε δικαιούχο θα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά.

Για οτιδήποτε δεν γίνεται σαφής αναφορά στην παρούσα Απόφαση, θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις των περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμων ή και του Σχεδίου Προσωρινών Αναστολών με βάση τις προϋποθέσεις και την πρακτική εφαρμογής από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Εργοδότες

Οι εργοδότες οφείλουν να παρουσιάσουν στα Επαρχιακά Γραφεία των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους καταλόγους εργοδοτουμένων τους οι οποίοι θα τελούν υπό καθεστώς αναστολής εργασιών, το χρονικό διάστημα αναστολής εργασιών καθώς και οτιδήποτε άλλο ζητηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διευθύντριας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.