Τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό τον Ιανουάριο 2023 ανήλθαν στις 136.717 σε σύγκριση με 48.382 τον Ιανουάριο 2022, σημειώνοντας αύξηση 182,6%.

Οι κυριότερες χώρες από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου τον Ιανουάριο 2023 ήταν η Ελλάδα με 32,9% και το Ηνωμένο Βασίλειο με 12,9%.

Πηγή:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.