Τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 καταδεικνύουν πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης της τάξης των €609,5 εκ. (2,3% στο ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα €402,8 εκ. (1,7% στο ΑΕΠ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2021.

ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €424,2 εκ. (+4,1%) και ανήλθαν στα €10.766,7 εκ. σε σύγκριση με €10.342,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €434,4 εκ. (+11,3%) και ανήλθαν στα €4.275,2 εκ. σε σύγκριση με €3.840,8 εκ. το 2021. Οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €142,4 εκ. (+4,7%) και ανήλθαν στα €3.147,5 εκ. σε σύγκριση με €3.005,1 εκ. το 2021. Η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €167,0 εκ. (+16,0%) και ανήλθε στα €1.211,2 εκ. σε σύγκριση με €1.044,2 εκ. το 2021. Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €47,0 εκ. (+7,8%) και ανήλθαν στα €652,7 εκ. σε σύγκριση με €605,7 εκ. το 2021.

Ο λογαριασμός κεφαλαίου αυξήθηκε κατά €109,4 εκ. (+13,3%) και ανήλθε στα €931,5 εκ. σε σύγκριση με €822,1 εκ. το 2021. Αναλυτικά, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €57,9 εκ. (+9,1%) και ανήλθαν στα €694,6 εκ. σε σύγκριση με €636,7 εκ. το 2021 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €51,5 εκ. (+27,8%) και ανήλθαν στα €236,9 εκ. σε σύγκριση με €185,4 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά €443,6 εκ. (-75,8%) και περιορίστηκαν στα €141,6 εκ. σε σύγκριση με €585,2 εκ. το 2021. Οι πληρωθέντες τόκοι μειώθηκαν κατά €32,4 εκ. (-7,4%) και περιορίστηκαν στα €407,0 εκ. σε σύγκριση με €439,4 εκ. το 2021.

ΕΣΟΔΑ

Τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022 αυξήθηκαν κατά €1.436,5 εκ. (+14,5%) και ανήλθαν στα €11.376,2 εκ. σε σύγκριση με €9.939,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €572,3 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €3.960,6 εκ. σε σύγκριση με €3.388,3 εκ. το 2021, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €489,3 εκ. (+22,4%) και ανήλθαν στα €2.671,0  εκ. σε σύγκριση με €2.181,7 εκ. το 2021. Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €387,1 εκ. (+15,5%) και ανήλθαν στα €2.876,7 εκ. σε σύγκριση με €2.489,6 εκ. το 2021. Οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €388,5 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €3.112,7 εκ. σε σύγκριση με €2.724,2 εκ. το 2021. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €119,4 εκ. (+18,0%) και ανήλθαν στα €783,9 εκ. σε σύγκριση με €664,5 εκ. το 2021. Οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €2,3 εκ. (+2,1%) και ανήλθαν στα €113,6 εκ. σε σύγκριση με €111,3 εκ. το 2021.

Αντιθέτως, οι τρέχουσες μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €17,0 εκ. (-6,5%) και περιορίστηκαν στα €243,6 εκ. σε σύγκριση με €260,6 εκ. το 2021. Οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις μειώθηκαν κατά €16,1 εκ. (-5,3%) και περιορίστηκαν στα €285,1 εκ. σε σύγκριση με €301,2 εκ. το 2021.

Πηγή:  Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.