Ο Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής για τον μήνα Νοέμβριο 2022 έφθασε στις 131,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,9% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της μεταποίησης παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 3,3% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021. Αύξηση καταγράφηκε επίσης στον τομέα μεταλλείων και λατομείων (+8,5%). Αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών (-5,1%) και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-4,3%).

Στον μεταποιητικό τομέα, οι σημαντικότερες θετικές μεταβολές σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2021 παρουσιάστηκαν στις εξής οικονομικές δραστηριότητες: παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+29,6%), παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+14,8%) και κατασκευή επίπλων και επισκευή/εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (+8,6%). Οι σημαντικότερες αρνητικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις δραστηριότητες κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-45,3%) και παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-8,5%).

Συγκρίνοντας τους ρυθμούς μεταβολής για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, οι σημαντικότερες αυξήσεις παρατηρούνται στις οικονομικές δραστηριότητες παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (+26,3%), κατασκευής επίπλων και επισκευής/εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (+18,2%), συλλογής, επεξεργασίας και παροχής νερού (+9,6%) και παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου, χημικών ουσιών και προϊόντων και φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων (+7,5%). Οι δραστηριότητες στις οποίες παρατηρούνται οι σημαντικότερες μειώσεις στην παραγωγή συγκριτικά με την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2021 ήταν αυτές της κατασκευής ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-43,5%), παραγωγής βασικών μετάλλων και κατασκευής μεταλλικών προϊόντων (-6,0%) και βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα (-5,3%).

Πηγή:Cystat

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.