Η Κύπρος για ακόμη μια φορά αποδεικνύει την επιχειρηματική της ικανότητα θέτοντας σε ισχύ ένα ελκυστικό σχέδιο δράσης που στόχο έχει την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή / και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο.

Στόχος του σχεδίου είναι ο ορισμός ενός κεντρικού σημείου επαφής επιχειρήσεων όπου θα προάγεται η αμεσότητα στην εξυπηρέτηση, διεύρυνση και απλοποίηση της υφιστάμενης πολιτικής, ψηφιοποιήση των διαδικασιών καθώς και την ύπαρξη διαδικτυακής πλατφόρμας.

Το σχέδιο δράσης αναφέρει σχετικές πληροφορίες για:

  1. Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών (BUSINESS FACILITATION UNIT)
  2. Νέα πολιτική για την απασχόληση προσωπικού από τρίτες χώρες που εργοδοτείται από εταιρείες/επιχειρήσεις ξένων συμφερόντων καθώς και για κυπριακές εταιρείες με προστιθέμενη αξία στην οικονομία
  3. Δικαίωμα Οικογενειακής επανένωσης των υπηκόων τρίτων χωρών που εντάσσονται στη Μονάδα Διευκόλυνσης Εταιρειών
  4. Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας παραχώρησης αδειών εργασίας (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε – Καθεστώς επί μακρόν Διαμένοντα)
  5. Έκδοση Digital Nomad Visa
  6. Διεύρυνση της φοροαπαλλαγής που ισχύει για εργαζόμενους στη Δημοκρατία (νοουμένου ότι ήταν μη- κάτοικοι στη Δημοκρατία πριν την έναρξη εργοδότησης τους για περίοδο 17 ετών)
  7. Επέκταση φοροαπαλλαγής για επένδυση σε καινοτόμες επιχειρήσεις
  8. Αυξημένη (σε σχέση με την πραγματική) φορολογική έκπτωση για δαπάνες στην έρευνα και ανάπτυξη
  9. Πολιτογραφήσεις

Γενικότερα η Κύπρος εδώ και αρκετά χρόνια είναι ανάμεσα στους ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμός κυρίως λόγω του εταιρικού νομοθετικού πλαισίου της καθώς και του  ευνοϊκού φορολογικού της συστήματος το οποίο παρέχει ένα ευρύ φάσμα πλεονεκτημάτων και κινήτρων σε νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα.  Συγκεκριμένα, διεθνείς επενδυτές έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους τομείς του τουρισμού, ναυτιλίας, ενέργειας, τεχνολογίας, ακινήτων και κατασκευών καθώς και στον τομέα των επενδυτικών ταμείων.  

Βεβαία είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στους ουσιαστικούς παράγοντες που έχουν συντελέσει στην επιτυχή παρουσίαση της Κύπρου ως επενδυτικός προορισμός είναι η δυνατή της παρουσία στις αγορές του εξωτερικού, η συστηματική ανάπτυξη της Κύπρου ως ένας φιλικός επενδυτικός προορισμός, το γεγονός ότι είναι κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομισματικής πολιτικής καθώς και η υψηλή κατάρτιση του εν δυνάμει ανθρωπίνου δυναμικού της. 

Αναλυτικότερα μπορείτε να αναφερθείτε στο σχέδιο δράσης για την προσέλκυση εταιρειών για δραστηριοποίηση ή / και επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο ακολουθώντας το σύνδεσμο.

Ληψη Σχεδιου Δρασης

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.