Ο Δείκτης τιμών καταναλωτή τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε κατά 0,54 μονάδες και έφτασε στις 114,55 μονάδες σε σύγκριση με 114,01 μονάδες τον Οκτώβριο 2022. Ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2022 αυξήθηκε με ρυθμό 8,7%. 

Για την περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2022, ο ΔΤΚ σημείωσε αύξηση 8,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι μεγαλύτερες μεταβολές στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021 καταγράφηκαν στον Ηλεκτρισμό με ποσοστό 32,3% και στα Πετρελαιοειδή με ποσοστό 16,3%. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, η μεγαλύτερη μεταβολή παρουσιάστηκε στα Νερό (3,6%).

Ανάλυση ποσοστιαίων μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2021, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (17,3%), Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (15,5%), και Μεταφορές (10,7%). 

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2022, η μεγαλύτερη μεταβολή σημειώθηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (1,4%). 

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρουσιάστηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (21,4%) και Μεταφορές (16,9%).

Ανάλυση επιπτώσεων σε μονάδες

Τη μεγαλύτερη επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2021 είχαν οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,97), Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (2,36) και Μεταφορές (1,76). 

Οι κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,19), Μεταφορές (0,16) και Ένδυση και Υπόδηση (0,11) είχαν τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. 

Τη μεγαλύτερη επίπτωση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σύγκριση με το δείκτη του Νοεμβρίου 2021 είχαν τα Πετρελαιοειδή (1,58) και ο Ηλεκτρισμός (1,40).

Τέλος, τα Πετρελαιοειδή (0,23) είχαν την μεγαλύτερη θετική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2022 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.