Είναι κοινός τόπος ότι μια εξαιρετικά μεγάλη μερίδα του πληθυσμού του νησιού έχει στην κατοχή και φύλαξή της κατοικίδια ζώα ενώ, ακόμη και όσοι δεν έχουν την κυριότητα κατοικίδιων ζώων, έρχονται σε καθημερινή βάση σε επαφή με αδέσποτα ζώα. Συναφώς, παρόλο που η συναναστροφή με ζώα, κατοικίδια ή μη, είναι μέρος της καθημερινότητας όλων μας, ελάχιστοι έχουμε γνώση για τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς για την κατοχή, φύλαξη, προστασία και γενικότερα αντιμετώπιση των ζώων.

Η βασική νομοθεσία που ρυθμίζει το συγκεκριμένο ζήτημα είναι ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος (Ν.46(Ι)/1994), στις πρόνοιες του οποίου θα γίνει αναφορά με επιγραμματικό τρόπο πιο κάτω.

Υποχρεώσεις

-  Τα ζώα πρέπει πάντοτε να τυγχάνουν χειρισμού κατά τρόπο που προσιδιάζει καλύτερα στις φυσιολογικές και εθολογικές ανάγκες τους.

-  Πρόσωπο που έχει στην κυριότητα, κατοχή ή φύλαξή του ζώο, πρέπει να διασφαλίζει την υγεία και ευημερία του.

-  Πρόσωπο που έχει στην κυριότητα, κατοχή ή φύλαξή του ζώο, πρέπει να του παρέχει κατάλληλη για το είδος ή την κατηγορία του τροφή, νερό, φροντίδα και στέγαση.

-  Οποιαδήποτε μεταφορά ζώων πρέπει να διενεργείται με τρόπο που τα ζώα να προστατεύονται από άσκοπη ταλαιπωρία και τυχόν τραυματισμό.

-  Αναγκαίες επεμβάσεις σε ζώο πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και μόνο από κτηνίατρο. Σε περίπτωση που αναμένεται από την επέμβαση να προκληθεί πόνος στο ζώο, θα πρέπει να προηγείται γενική ή τοπική αναισθησία στο ζώο, εκτός αν αυτό αντενδείκνυται θεραπαυτικά.

-  Η επείγουσα θανάτωση του ζώου λόγω ασθένειας, τραυματισμού, γήρατος, εξαγρίωσης ή άλλων δικαιολογημένων περιπτώσεων, πρέπει να γίνεται με τρόπο που να προκαλεί την μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία ή καταπόνηση.

Απαγορεύσεις

- Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να προκαλεί πόνο, ταλαιπωρία, τραυματισμό ή φόβο σε οποιοδήποτε ζώο.

- Απαγορεύεται η πρόκληση λήψης ή η χορήγηση δηλητηρίου ή άλλης βλαβερής ουσίας σε οποιοδήποτε ζώο.

- Απαγορεύεται η περιαγωγή οποιουδήποτε ζώου σε κατάσταση επέλευσης φρικτού θανάτου με οποιοδήποτε τρόπο.

- Απαγορεύεται η θανάτωση ζώου για σκοπούς ψυχαγωγίας ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.

- Απαγορεύεται η διοργάνωση αγώνων μεταξύ ζώων ή με ζώα κατά τη διάρκεια των οποίων τα ζώα υφίστανται κακομεταχείριση ή θανατώνονται.

- Απαγορεύεται η χρήση ζώων για εκθέσεις, διαφημίσεις, παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ή άλλους παρόμοιους σκοπούς εάν προκαλείται πόνος, τραυματισμός ή ταλαιπωρία σε αυτά.

- Απαγορεύεται η απελευθέρωση ή εγκατάλειψη ζώου το οποίο βρίσκεται κάτω από ανθρώπινη φροντίδα με σκοπό την απαλλαγή από αυτό.

- Απαγορεύεται η σκληρή εργασία και εκπαίδευση του ζώου που αγγίζει τα όρια του βασανισμού.

- Απαγορεύεται η παρατεταμένη και κάτω από αντίξοες συνθήκες αναμονή του ζώου σε οχήματα.

- Απαγορεύεται η πρόσδεση σκύλου ή γάτας, εκτός από την προσωρινή πρόσδεση σε δημόσιο χώρο.

- Απαγορεύεται η διατήρηση, απομόνωση ή περιορισμός σκύλου ή γάτας σε ταράτσα, μπαλκόνι ή βεράντα.

Όσον αφορά τις ποινές που επιφέρει η παράβαση των προνοιών του συγκεκριμένου Νόμου, η πρώτη καταδίκη προσώπου επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι 1 έτους και/ή χρηματική ποινή ύψους μέχρι €10.000, ενώ η δεύτερη ή μεταγενέστερη καταδίκη επιφέρει ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη και/ή χρηματική ποινή μέχρι €20.000.

Το ύψος και η σοβαρότητα των ποινών αποτέλεσε μια από τις πιο αξιοπρόσεκτες αλλαγές του τροποποιητικού νόμου Ν.175(Ι)/2020, αφού η ανώτατη χρηματική ποινή αυξήθηκε από  £1.000 και £2.000 σε €10.000 και €20.000. Η τόσο εξόφθαλμη αύξηση των χρηματικών ποινών δείχνει την εξύψωση της αξίας των ζώων στην κυπριακή κοινωνία τα τελευταία χρόνια καθώς επίσης και την μειωμένη ανοχή της κυπριακής δημοκρατίας σε αδικήματα που τα αφορούν. 

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.