Εργοδότης: 

Υποψήφια :

  • Είστε παντρεμένη;                                                 Ναι
  • Έχετε παιδιά;                                                        Ναι έχω μία κόρη 2 χρονών.
  • Μόνο 1; Δηλαδή θα κάνετε κι άλλα;                  Δεν σκοπεύω άμεσα.

Κάπως έτσι εξελίσσονται πολλές συνεντεύξεις για δουλειά, αφού ο εργοδότης ρωτήσει τα σχετικά περί επαγγελματικών προσόντων.

Στη συνέντευξη πρόσληψης κρίνεται η καταλληλότητα του υποψηφίου για μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Ως εκ τούτου, στόχος του εργοδότη είναι η άντληση πληροφοριών σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες του υποψηφίου και όχι τα προσωπικά στοιχεία του!

Έτσι, ερωτήσεις, όπως: " Πόσο χρονών είσαστε; Ημερομηνία γέννησης; " Προτίθεστε να εργάζεστε Σάββατα και Κυριακές; " Είσαστε έγκυος; Σκοπεύετε να μείνετε έγκυος στο άμεσο μέλλον. " Προβλήματα υγείας; Ιατρικό ιστορικό; " Εργάζονται φίλοι ή συγγενείς σας στην εταιρεία μας; " Ύψος; Βάρος; " Κύριος; Κυρία ή Δεσποινίς; Ποια είναι η προσωπική σας κατάσταση; " Καπνίζετε; Καταναλώνετε αλκοόλ; πρέπει να αποφεύγονται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Σκοπός της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Κυπριακή έννομη τάξη με τον Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμο του 2004 (Ν. 58(Ι)/2004) είναι η προώθηση και υλοποίηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως ηλικίας, σεξουαλικού προσανατολισμού, φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων και σε όλα τα στάδια μίας επαγγελματικής σχέσης: κατά την πρόσβαση σε αυτή, κατά την επαγγελματική ανέλιξη και κατάρτιση, σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίες, τους όρους και τις συνθήκες παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και τους όρους και τις διατάξεις των απολύσεων.

Αν, επομένως, εκείνος, που διενεργεί τη συνέντευξη πρόσληψης, σας ρωτήσει: «τι εθνικότητας είσαστε;», τότε η ερώτηση αυτή «υπονοεί» ότι η εθνοτική καταγωγή του υποψηφίου συνιστά παράγοντα, ο οποίος θα ληφθεί υπ' όψιν για την επιλογή ή όχι του συγκεκριμένου υποψηφίου. Ακόμη και αν ο εργοδότης, δεν έχει την πρόθεση να προβεί σε διάκριση εις βάρος σας ή εις βάρος οποιουδήποτε υποψηφίου, δεν έχει το δικαίωμα, δηλαδή απαγορεύεται να κάνει τέτοιου είδους ερωτήσεις!

Εργοδότες, που προβαίνουν σε τέτοιες ερωτήσεις κατά την πρόσληψη υποψηφίων ή κατά την ανέλιξη υφιστάμενων εργαζομένων θα πρέπει να αναδιαμορφώσουν τις διαδικασίες πρόσληψης και επαγγελματικής ανέλιξης, προκειμένου να είναι δίκαιοι και νόμιμοι. Ακόμη και όταν πρόκειται να δημοσιεύσετε αγγελία προσφοράς εργασιακής θέσης, θα πρέπει να προσέξετε τη γλώσσα, που θα χρησιμοποιήσετε, καθώς διαφημίσεις, οι οποίες υπονοούν προτιμήσεις λ.χ. λόγω ηλικίας («νέοι, με ενέργεια και όρεξη») θα πρέπει να αποφεύγονται!

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί νομική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος και την παροχή εξειδικευμένης νομικής συμβουλής σε θέματα εργατικού δικαίου επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο Αντώνης Πασχαλίδης & Σία ΔΕΠΕ τηλ.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.