ARTICLE
15 November 2018

Vívóterem a „Krúdy Gyula" utcában - Egy átépítés története – interjú Makay Tamás építésszel

Budapest VIII. kerületének Palotanegyed részén került felújításra egy korábban más funkciót ellátó, műemléki környezetben található ingatlan, amelyben egy multifunkcionális, komplex vívóterem-sportegység került kialakításra.
Hungary Real Estate and Construction
To print this article, all you need is to be registered or login on Mondaq.com.

Kamocsay-Berta Eszter: Budapest VIII. kerületének Palotanegyed részén került felújításra egy korábban más funkciót ellátó, műemléki környezetben található ingatlan, amelyben egy multifunkcionális, komplex vívóterem-sportegység került kialakításra. Ha erre az idén áprilisban átadott építési beruházásra visszatekint, hogyan foglalná össze annak tanúságait?

Makay Tamás: Az átalakítás, felújítás, tatarozás, refunkcionalizálás fogalmak valahol kapcsolódnak, átfedődnek, de mindig más és mégis ugyan azzal a probléma körrel találkoznak. Melocco Miklóstól hallottam az ars-poétika az mindig inkább vágy, mint módszer. Hogy jön ez ide? Úgy hogy habár nem tiszta művészetről beszélünk, az előző fogalmak mindig vágyakat takarnak, de a módszer mérnöki alap problematikái mindig ugyanazok. Bár nagyképűen hangzik, de úgy vélem, hogy a felújítás bár mostoha gyereke a nagy építészeti-mérnöki alkotásnak, mégis sokrétűségéből adódóan, komplex alkotó folyamat a tervezéstől a megvalósulásig.

Mert addig ameddig egy zöldmezős beruházást vagy egy új épületet hozunk létre, a tervezési program paramétereit és annak megvalósítását műszaki és anyagi tényezőit keretek között tartjuk, addig a felújítás olyan nem várt" eseményeket tartogat számunkra, amiket rugalmas alkotással" oldhatunk csak meg. Előzőek miatt a felújítást nem szabad lebecsülni, mert megbosszulja a fennkölt alkotókat".

Kamocsay-Berta Eszter: A nem várt" események jellemzően valamihez képest bizonyulnak nem vártnak". Milyen alapvető szempontokat tartottak szem előtt a Krúdy utcai vívóterem kivitelezésénél?

Makay Tamás: Bár minden felújítás más és más mégis vannak alapkövetelmények, amiket szigorúan be kell tartani. Alapvető a felújításra került épület vagy épületrész feltárása – időben és térben, építési időszaktól kezdve, az esetleges köztes beavatkozásokon keresztül. Az épület dokumentálása során megismerhető az adott technológia és anyag használat, valamint a beépített gépészeti rendszerek.

Itt meg kell állni, mert csak a dokumentálás magában nem elég. A rendszerek elavultsága, illetve sokrétűsége miatt javaslom a diagnosztikát"; ez ugyan a műemlékes kollegák kedves módszere, de nagyon hasznos volt számunkra is, mert hiszen ugyanaz az elvárás.

Ki kell vizsgálni az anyagokat, az anyagok és szerkezetek együtt dolgozását, talaj, fal, tető és homlokzat, minden nemű vízszigetelést, falak sóterhelését, stb. A nyílászáró rendszerek típusát, beépítését, társszakmák, így a lakatos-, épület bádogos rész munkáit megvizsgálni, feltárni szükséges.

Kamocsay-Berta Eszter: Mindezeket az alapkövetelményeket szem előtt tartva a Krúdy Gyula utca vívóterem építészeti kialakításánál mégis milyen nem várt eseményekkel találkoztak és hogyan lehetett azokat kezelni?

Makay Tamás: Probléma a takart" átalakítások feltárása illetve statikai beavatkozások ad-hoc" vagy szakszerűtlen megoldásai. A gépészeti rendszerek, az elektromos hálózatok bevizsgálása, feltárása, kora és időbeni meghatározása.

Nagy gondot okoz, amikor az épület az új szabványi előírásoknak nem tud megfelelni, de még nagyobb gond, amikor más funkciónak kell megfelelni, mint amire a ház tervezve volt. Ekkor újabb szintre lépünk", mert ebben az esetben már a Megbízó és a Lakott Környezet, így csupa nagybetűvel, belép az életünkbe".

Kamocsay-Berta Eszter: Az, hogy más funkciónak kell megfelelni, ennél az átépítésnél adott volt, hiszen egy régi, műemléki környezetben található lakóépületben kellett kialakítani, oda beleintegrálni egy korszerű, a jelen kor követelményeknek megfelelő sportlétesítményt, egészen konkrétan egy vívótermet. Hogyan sikerült a kezdetben vélhetően nem egy irányba mutató érdekeket összeegyeztetni a kivitelezés során?

Makay Tamás: A Megbízó természetesen maximalista és nehezen viseli, ha néha valami keveset is, de engedni kell, a Lakott Környezet meg intoleráns, hiszen úgy érzi, hogy az ő bőrére" megy az átépítés és diszkomfort érzete támad, nem beszélve a tényleges leállásokról, a munka, zaj, szemét terheléstől, illetve az új üzemszerű külső hatások létrejöttéről. Szóval sok résztvevős csörték, mind a kalandfilmekben, több, erős résztvevő közreműködésével, akik a következők voltak: Megrendelő: Belvárosi Vívó Sportegyesület – Gáborján Rita és Selmeczi Tibor társelnökök; Generál tervező: ifj. Müller Ferenc és Társai; Kivitelezést lebonyolító: Építész Szint Kft. - Makay Tamás építészmérnök. De van egy jó módszer a világban, amelyet mi is próbáltunk követni, ez pedig az volt, hogy a játszma résztvevői az első pillanattól együtt dolgoznak, együtt vívtunk, hiszen mind vívók vagyunk, akik ebben részt vettek.

Kamocsay-Berta Eszter: Ez az együttműködés az átépítés megvalósítása során hogyan konkretizálódott?

Makay Tamás: Megrendelők a helyszín kiválasztásnál bevonták szakmai véleményezésbe a Tervezőt illetve a Lebonyolítót. Természetesen a Megrendelő koncepciója, területi pozicionálása és anyagi lehetőségei elvárásként irányadóak voltak.

A tervezés során kompromisszumokkal ugyan, de korrekt funkciók kialakítása jött létre. A kivitelezés során ismételten kompromisszumokkal ugyan, de a funkció elvárásainak eleget téve megvalósult a vívóterem.

Kamocsay-Berta Eszter: Melyek voltak azok a műszaki értelemben vett kompromisszumok, amelyeket a Krúdy utcai vívóterem kivitelezési munkái során ki kellett dolgozni, és amelyek hasonló jellegű átalakításoknál alapkövetelményként" releváns megoldások lehetnek?

Makay Tamás: Nagyon tisztán, szépen felsoroltam a felújítási alapkövetelményeket, mégis a borítékolt nem várt esemény jelentkezett, dacára minden szakmai gondosságnak.

A legfontosabb, talán a zajterhelés kizárása, amit a hivatalos szervek meggyőzésével a belső udvarba való elhelyezéssel meg tudtunk oldani. Hasonlóan fontos volt a szennyvíz átemelése a pince szintről a ház csatorna csonkjára való rákötésével, egy zárt rendszerű ikerszivattyú beépítésével.

Kivitelezés alatt egy előtét fal elbontását követően kiderült, hogy az utcai szakaszon hiányzik a vízszigetelés és a sétáló utcaszint megemelésével a felületi vizek is terhelik a pincét. Utólagos szigeteléssel és a szénledobó nyílások megszüntetésével a probléma megoldódott.

Követelményéből adódóan a pástok felületét speciális PVC borítással oldottuk meg, de az aljzatot újra kellett építeni a különböző szintek miatt. Az elektromos hálózat erős és gyenge áram, valamint világítás és vívógépek betápja teljes mértékben új kialakítás.

A gépészet a ház a házban elv miatt öszvér" megoldás, hiszen a víz és a csatorna, a csapadékvíz hálózat átmegy és befogad.

A fűtés nagyon egyedi, de a felméréskor jól működő gázkazánok régen használaton kívül voltak, felújításuk szükségszerűvé vált. Az üzemeltetés szempontjából sarkalatos kérdés a nagy pára terhelés elvezetése. A földszinten és a pincében is légkezelő rendszer került kialakításra. Az üzemelés folytán kiderült, hogy ha nem működtetik a rendszert a tervezettnek megfelelően a terhelés aszimmetrikus.

Amíg a földszinti tevékenység, a vívás száraz" közegben és zárt időintervallumban van, addig a pince nedves" közegben, más hőmérsékleti és idő intervallumban üzemel.

A pincében (volt szenes, majd légópince) a zuhanyzók illetve a nedves ruhák és a vívók izzadsága, kipárolgásából adódóan a légcsere állandó gépi üzemelést igényel.

Kamocsay-Berta Eszter: Ha egy mondatban kellene összegezni, sikerként tekint-e erre az átépítésre?

Makay Tamás: Összességégben, bár rendhagyó funkció (vívóterem) került egy kizárólag lakóépületként (annak is épült) üzemelő házba az első néhány hónap bebizonyította, hogy a házasság működőképes".

Originally published by Muszaki Ellenor Magazine.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

See More Popular Content From

Mondaq uses cookies on this website. By using our website you agree to our use of cookies as set out in our Privacy Policy.

Learn More