Стандартний підхід

Українська судова практика з питань арбітражного (третейського) розгляду має розвиватися за найкращими світовими стандартами у цій сфері/

Питання дійсності арбітражної (тре- тейської) угоди постає в судовій практиці України досить часто — до, під час та після арбітражного (третейського) розгляду, пе- редбаченого відповідною угодою.

Типовий закон

На жаль, його часто порушують недоб- росовісні сторони договорів з метою уне- можливлення або, щонайменше, створення перешкод для арбітражного (третейського) розгляду чи виконання майбутнього арбіт- ражного рішення у спорах за цим догово- ром. Найбільше занепокоєння викликає практика подання такими сторонами окре- мих позовів, єдиною вимогою яких є виз- нання арбітражної (третейської) угоди (зас- тереження) недійсною та винесення суда - ми рішень по суті таких позовних вимог.

Така практика є недопустимою, що під- тверджується також і загальноприйнятими міжнародними правилами та доктриною у сфері міжнародного комерційного арбіт- ражу, відображеними, зокрема, у Типово- му законі ЮНСІТрал «Про міжнародний комерційний арбітраж» (Типовий закон ЮНСІТрал), на основі якого розроблено законодавство України про міжнародний арбітраж та третейський розгляд, а також найкращою світовою практикою з питань арбітражу.

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.