АМКУ оновив Рекомендаційні роз'яснення щодо розрахунку штрафів

9 серпня 2016 року АМКУ затвердив чергову, вже четверту, редакцію Рекомендаційних роз'яснень щодо розрахунку розміру штрафів за порушення конкурентного законодавства (далі – «Роз'яснення»). Нагадаємо, вперше Роз'яснення було прийнято 15 вересня 2015 року і їх метою була регламентація підходів, які застосовуються АМКУ при визначенні розміру штрафів. Новою редакцією запроваджуються такі зміни:

  • За вчинення антиконкурентних узгоджених дій на тендерах базовий розмір штрафу відтепер буде розраховуватися за загальними правилами. Попередня редакція Роз'яснень визначала базовий розмір штрафу у розмірі найвищої ціни пропозиції учасників антиконкурентних узгоджених дій.
  • При визначенні часу тривання правопорушення, який береться до уваги для визначення базового розміру штрафу, відтепер не буде враховуватися строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Іншими словами, якщо раніше час тривалості порушення, який АМКУ брав до уваги при визначенні базового розміру штрафу, обмежувався строком давності, встановленим для такого порушення (3 або 5 років, в залежності від виду порушення), то тепер вказане обмеження застосовувалися не буде, і АМКУ буде враховувати весь період, протягом  якого тривало порушення, що може призвести до більшого розміру штрафу.
  • Замість базових розмірів штрафів (які залежно від виду порушення складали 45%, 30%, 5% або 1% доходу від реалізації продукції або витрат покупця на придбання товару, або ж вимірювалися у неоподатковуваних мінімумах доходів громадян (НМДГ)) запроваджено початкові розміри штрафів (15%, 10%, 5% та 1%, відповідно), до яких застосовуються такі коригуючі коефіцієнти як (і) вплив чи можливість впливу порушення на конкуренцію на суміжних ринках, (іі) соціальна значущість товару та (ііі) рівень прибутковості виду діяльності, пов'язаного з порушенням. Величина кожного з вказаних коефіцієнтів складає від 0,05 до 2. Розмір базового штрафу визначається шляхом множення розміру доходу від реалізації продукції, пов'язаного з порушенням, на початковий розмір штрафу та на середнє значення коригуючих коефіцієнтів. Слід зауважити, що якщо початковий штраф до застосування коефіцієнтів становить 4 тисячі НМДГ або менше, кожен з коефіцієнтів приймається на рівні 1. Наведена формула застосовується лише щодо порушень, тяжкість яких враховується як найбільша, значна та середня. Підхід до визначення розміру штрафів за порушення помірної тяжкості не змінився (залежно від виду порушення, 6-20 тис. НМДГ, 1% доходу від реалізації продукції або штрафи, розміри яких наведені у додатку до Роз'яснень).
  • Запроваджено можливість надання порушником обґрунтованого розрахунку розміру неправомірно отриманої вигоди та/або втрат особи, права якої порушено внаслідок вчинення відповідних порушень законодавства про захист економічної конкуренції, з метою розрахунку базового розміру штрафу.

На нашу думку, оновлення Роз'яснень є позитивним кроком у напрямку приведення практики АМКУ у відповідність з європейськими стандартами розрахунку розмірів штрафів за порушення конкурентного законодавства.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.