Gazdasági társaságok számára az éves beszámoló készítésének kötelezettsége – hellyel-közzel mint érett gazdaságról beszélve – a magyar vállalkozások számára rutinfeladattá vált. Ha ennek a kötelezettségüknek a vállalkozások nem tesznek azonban eleget, súlyos jogkövetkezményekkel kell számolniuk.

Az éves beszámoló készítése és elfogadása

Éves beszámolót minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozás köteles készíteni; a beszámoló az üzleti évről az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegfordulónappal készül el. Az éves beszámolónak a gazdasági társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmazza a társaság eszközeit, a saját tőkéjét, a céltartalékot és minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is); emellett a beszámolóval lefedett időszak bevételeit és ráfordításait, az adózott eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat, amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához szükségesek. Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és a kiegészítő mellékletből áll. Az éves beszámolót a gazdasági társaság határozatával elfogadja.

Az éves beszámoló szerkezeti és tartalmi elemeit a számvitelről szóló, 2000. évi C. törvény 1-3. számú mellékletei tartalmazzák.

Egyszerűsített éves beszámoló

A kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság egyszerűsített éves beszámolót készíthet, ha két egymást követő üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbiakat: a mérlegfőösszeg az 1,2 milliárd forintot, és/vagy az éves nettó árbevétel az 2,4 milliárd forintot, és/vagy az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt. Egyszerűsített éves beszámoló készítésének lehetősége alól ki van zárva pl. a nyilvánosan működő részvénytársaság vagy az az anyavállalat. Az egyszerűsített éves beszámoló a mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll; üzleti jelentést nem kell készíteni hozzá.

Közzététel

A kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok beszámolójukat az Igazságügyi Minisztérium adminisztrálása alatt álló OBR online felületen keresztül tehetik közzé. A közzétételi kötelezettség és határidő a számviteli törvényben írta elő a jogalkotó. 2018 tavasza óta a beszámoló akkor tehető közzé, ha a társaság cégkapu jogosultsággal is rendelkezik. A gyakorlatban ez úgy szokott történni, hogy az EGYKE meghatalmazással rendelkező jogosult, általában praktikus megfontolásból a könyvelő, a hozzájuk tartozó ügyfelek beszámolóit a saját ügyfélkapujukon küldik be.

Az OBR rendszer azonban nem csak a KAÜ rendszerrel áll automatikus kapcsolatban, hanem – ami mulasztás esetén a jogkövetkezmények beálltának gyorsaságát segíti elő – a cégbírósággal is. A beszámoló közzétételi kötelezettség elmaradása esetén ugyanis nem csak NAV bírsággal számolhat a gazdasági társaság, de az automatikus jelzés alapján az illetékes cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében akár elrendelheti a kényszertörlését.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.