Müsabakaların Manipüle Edilmesinin Yargılanmasına Dair Ceza Hukuku Düzenlemeleri Başlığı taşıyan bu ortak çalışma; müsabakaların bütünlüğü ve manipülasyonu konuları ile şike suçlarını karşılaştırmalı hukuk açısından incelemekte ve sürdürülebilir uygulamaların iyi yönetişimle kamu ve özel aktörler uluslararası standartlara nasıl ulaşabileceğini araştırmaktadır. Çalışmada 28 ülkenin şike suçlarını düzenleyen mevzuatı kamu ve özel sektörlerinde yolsuzluk, rüşvet gibi dikkat çekici başlıklar, sporun düzenleyici ve denetleyici kurumlarının uyguladıkları disiplin yaptırımlarının devlet yargısı tarafından uygulanan cezai yaptırımlar ile karşılaştırılarak incelenmiştir. İçeriğinde, Türkiye'nin ilgili mevzuatının da incelendiği rapora buradan ulaşabilirsiniz.