Rois Potamitis
BDO Ltd
Contact Details
Nicosia
Email Website
236 Strovolos Avenue
Strovolos 2048
PO Box 25277
Nicosia
Cyprus
Telephone: 357-2-2495707