Επικαιροποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Το Τμήμα Φορολογίας με ανακοίνωση του ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2023, Tax For All -TFA, ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή του νέου Ενιαίου Συστήματος Φορολογικής Διαχείρισης - Tax For All – TFA το οποίο θα αντικαταστήσει σταδιακά (μεταξύ άλλων) την πλατφόρμα του Taxisnet.

Σημαντικό στοιχείο για την μετάβαση στην Πύλη Φορολογουμένων TFA αποτελεί η ηλεκτρονική διεύθυνση (email) η οποία χρησιμοποιείται για την ενημέρωση και επικοινωνία με τους Χρήστες,

Ως εκ τούτου, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα με την επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης (e-mail), μέσω της ιστοσελίδας του TAXISnet, η ορθότητα της οποίας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη μεταφορά του λογαριασμού τους από το σύστημα TAXISnet στο νέο μηχανογραφικό σύστημα TFA.

Η αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης μπορεί να γίνει ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας στο www.mof.gov.cy/tax κάτω από:

e-Υπηρεσίες → TAXISnet → Ενημερωτικό Υλικό → Φόρος Εισοδήματος – Άμυνα e-Services

e-Υπηρεσίες → TAXISnet → Ενημερωτικό Υλικό → Φόρος Προστιθέμενης Αξίας Διαδικασία για αλλαγή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στο σύστημα TAXISnet e-Services

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.