Current filters:  
Turkey
Tax
Turkey
Moroglu Arseven
Pursuant to Article 160/A of the Tax Procedure Law ("Law number 213") taxpayers who are determined by the relevant departments of the Ministry of Treasury and Finance
Moroglu Arseven
Vergi Usul Kanunu'nun ("213 sayılı Kanun") 160/A maddesinde sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimleri
Esin Attorney Partnership
17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ("7256 sayılı Kanun")...
Esin Attorney Partnership
The Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws No. 7256 ("Law No. 7256") published on the Official Gazette No. 31307 on November 17, 2020...
Esin Attorney Partnership
17.11.2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun...
Esin Attorney Partnership
The Law on the Restructuring of Certain Receivables and Amendments to Certain Laws No. 7256 ("Law No. 7256") published on the Official Gazette No. 31307 on November 17, 2020...
Erdem & Erdem Law
Today, sports such as basketball, volleyball and tennis and, especially, football, have become an industry, as well as being a branch of the sports industry.
CottGroup
New amendments have been made with the Law on Amending Certain Laws and Restructuring of Certain Debts No. 7256, dated as 11 November 2020, and published in the Official Gazette No. 31307
Erdem & Erdem Law
The 1990's hold significant importance by means of the developments that took place in the global economy.
Esin Attorney Partnership
Kambiyo muamelelerine ilişkin banka ve sigorta muameleleri vergisi ("BSMV") oranı %1'den %0,2'ye indirildi.
Esin Attorney Partnership
The Banking and Insurance Transaction Tax ("BITT") imposed on foreign currency ("FX") transactions decreased to 0.2% from 1%
Esin Attorney Partnership
25 Şubat 2020 tarih ve 31050 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2151 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ("Cumhurbaşkanı Kararı") ile Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü...
Esin Attorney Partnership
The Presidential Decree No. 2151, published in the Official Gazette dated February 25, 2020 and No. 31050, and which entered into force on the same date ("Presidential Decree") amended the...
CottGroup
With 2151 numbered Decision on Hidden Income Distribution by Transfer Pricing, there have been amendments made in the General Communique Regarding Hidden Income...
Nazali
Gelisen dijital dünyanin bir gerekliligi ve sonucu olarak çok sayida is modeli çevrimiçi platformlara kaymistir.
Nazali
"Mukimlik" kavramı kompleks firma yapılarının ve çalışma modellerinin ortaya çıkması ve sayılarının gün geçtikçe artmasıyla daha önemli ve tartışmalara daha açık hale gelmiştir.
Centrum
"General Communiqué No 4 on Disguised Profit Distribution by Way of Transfer Pricing" Has Been Published Regarding the Postponement of the Deadline for the Notification Filing and the Country-by-Country
Nazali
"Mukimlik" (Residence) kavramı kompleks firma yapılarının ve çalışma modellerinin ortaya çıkması ve sayılarının gün geçtikçe artmasıyla daha önemli ve tartışmalara daha açık hale...
Nazali
8.11.2007 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Genel Tebliği ve 06.12.2007 tarih 2007/12888 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı...
Nazali
Within the scope of the "Review of Transfer Pricing Certification Obligations (Guide)" of the OECD's BEPS 13th Action Plan, it is aimed to determine related person transactions ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media