Current filters:  
Turkey
Environment
European Union
Bezen & Partners
The system, which is based on voluntary participation, presents companies a new tool to stand out in the competitive landscape in various sectors.
ACTECON
It should be noted that anti-competitive agreements concerning emission standards compliance is not a new topic in EU competition law.
Turkey
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Covid-19 salgınıyla birlikte birçok ülkede hayata geçirilen sokağa çıkma yasakları ve benzer kısıtlamalar, karbon salınımında büyük bir düşüşe sebep oldu.
Kavlak Law Firm
In this article, it is examined the international principles of environmental law briefly and the impact and benefits of electric vehicles on environmental law.
LBF Partners
In the Turkish Official Gazette dated 10 June 2020, the Official Correspondence Regulation of 2 February 2015 has been superseded by the Regulation on the Terms and Conditions Applicable...
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
Hepinizin bildiği gibi son aylarda hayatımızı şekillendiren kuvvetli bir etken var: COVID-19! Yer kürenin her köşesinden insanın hayatını her anlamda ...
Boden Law
The European Commission ("Commission") has an ambition to make Europe the first climate-neutral continent by 2050.
Öncel, Aydin & Uygun Attorney Partnership
Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak iş ve işlemler (satış ve ilk kayıt) 30.04.2020 günü mesai bitimine kadar ertelenmiştir.
Esin Attorney Partnership
Hazine ve Maliye Bakanlığı ("Bakanlık"), 22 Mart 2020 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ'inde ("Tebliğ") değişiklikler yaparak, ...
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Treasury and Finance ("Ministry") amended the Recycling Contribution Share Declaration General Communiqué ("Communiqué")...
CottGroup
Amendments have been made to the Recycling Contribution Share Declaration General Communique, which was published on 4/4/2019 in the Official Gazette numbered 30735
Moroglu Arseven
Applications for the qualification certificate are received electronically.
Moroglu Arseven
ÇED yeterlik belgesinin geçerlilik süresi, verildiği tarihten itibaren dört yıl olarak belirlenmiştir.
Ersoy Bilgehan
Pursuant to Article 20 of the Turkish Environmental Code no. 2872 (the "Code"), fines are imposed on vessels for causing pollution in Turkish waters through discharge of petroleum products
Moroglu Arseven
The Regulation on Zero Waste in relation to procedures and principles regarding the establishment of the zero waste management system and the issuing of the zero waste certificate was published in Official Gazette ...
Moroglu Arseven
Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve sıfır atık belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen Sıfır Atık Yönetmeliği, 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmî Gazete' de yayımlandı.
Muhtaranlar Attorney Partnership
There are four different zero waste certificates within the scope of the Regulation.
Muhtaranlar Attorney Partnership
Sıfır atık belgesine sahip yerlerin denetimini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri gerçekleştirir.
Kilinc Law & Consulting
02 Mart 2019 Cumartesi tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete ("Resmi Gazete")'de, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından müşterek olarak,
Ozogul Yenigun & Partners
Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında m 183'te düzenlenen "Gürültüye Neden Olma" suçu "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak ...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media