Current filters:  
Turkey
Consumer
Turkey
Balcioglu Selçuk Ardiyok Keki Attorney Partnership
On March 5, 2020, the Turkish parliament approved the bill on product safety and technical regulations and with its publication in the Official Gazette on March 13, 2020, the Act No. 7223 on Product Safety and Technical Regulations ...
Ozbek Attorney Partnership
İleti Yönetim Sistemi'ne ("İYS") ilişkin sürelerin ikinci kere ertelenmesiyle birlikte iki farklı muhatap açısından iki farklı son süre söz konusu olmuş olup; "hizmet sağlayıcıların"...
Esin Attorney Partnership
Ticaret Bakanlığı ("Bakanlık") tarafından hazırlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), 22 Ağustos 2020 tarihinde 31221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Ministry of Trade's ("Ministry") Regulation on Sale of Refurbished Goods ("Regulation") was published in the Official Gazette No. 31221 on August 22, 2020.
Moroglu Arseven
The First Presidential Board of the Court of Cassation determined conflicting judgments.
Moroglu Arseven
Yargıtay: Hakkında İçtihatların Birleştirilmesi Talep Edilen Mülga 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 6/A Maddesi, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4/4 Maddesi ile İçtihat Aykırılığını Giderecek Şekilde Düzenlenmiştir
Kolcuoglu Demirkan Kocakli Attorneys at Law
Hızla gelişmekte olan teknolojinin de etkisiyle bankalar müşterilerine sunduğu ürün ve hizmet yelpazesini her geçen gün yeniliyor ve genişletiyor.
CottGroup
With the Presidential Decree No. 2913 dated 29/08/2020, which was published on the Official Gazette No. 31229 on 30/8/2020, Decision on Determination of Value Added Tax to be applied to Goods...
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'na ("Tüketicinin Korunması Kanunu"), 7251 Sayılı Medeni Usul Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik ...
Ozdagistanli Ekici Avukatlık Ortaklığı
The Law Amending the Civil Procedure Law and Certain Laws No. 7251 ("Amendment Law") added "Article 73/A", titled "Mediation as a prerequisite", to the Consumer Protection Law No. 6502 ...
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
The authority to initiate dumping or subsidy examinations, upon complaint or, where necessary
Kilic Cayli & Partners
6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen ek madde ile Haksız Fiyat Değerlendirme
Gen Temizer Ozer / Kinstellar
Bu kapsamda 28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı Resmi Gazete'de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ("Yönetmelik") yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Öncel, Aydin & Uygun Attorney Partnership
Yönetmelik'in 1. maddesinde Kurulun, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda faaliyet göstereceği düzenlenmiştir.
Esin Attorney Partnership
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği ("Yönetmelik") 28 Mayıs 2020 tarih ve 31138 sayılı sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Esin Attorney Partnership
The Regulation on the Unfair Price Assessment Board ("Regulation") was published in the Official Gazette dated May 28, 2020 and No. 31138.
ASTEKINLEGAL
7244 sayılı Kanunun 13. ve 14. maddeleri ile 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunda ("Kanun") bir takım değişiklikler yapılmıştır.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
Turkey recently introduced new regulations on product safety.
BTS & Partners
Further analysis of the Proposal and the newly introduced provisions therein are provided below under separate sections.
Moroglu Arseven
Turkey has published the Communiqué Regarding Determination of the Gross Revenue Regulated under Article 77 of the Consumer Protection Law numbered 6502 (the "Communiqué").
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media