Current filters:  
Turkey
Government
Turkey
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin bir gazete yayımcısı ve sahibi olan başvurucunun ifade özgürlüğüne yönelik yapılan müdahaleler hakkında verdiği 2016/5653, 2016/73997 ve 2017/4786 sayılı üç yeni kararı 11 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court issued three new decisions, nos. 2016/5653, 2016/73997 and 2017/4786 regarding the sanctions and measures taken against an applicant's freedom of speech, the owner of a national newspaper.
Moroglu Arseven
Anayasa Mahkemesi, başvurucu tarafından ithal edilen eşya için yapılan ek tahakkuk işlemine karşı açılan davanın, işlemin tebliğ tarihi esas alınmadan başvurucunun işlemden haberdar olduğu gerekçesiyle itiraz ...
Moroglu Arseven
Turkish Constitutional Court has recently ruled that dismissal of the objection request on the grounds of time expiry without taking the date of notice into consideration violates the right of access to the courts.
Moroglu Arseven
Başvurucunun ilk derece mahkemesinde açtığı dava kabul edildikten sonra karşı taraf vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Moroglu Arseven
Applicant's case was accepted by the first instance court, then appealed by the defendant's attorney.
Aksan Law Firm
The legal nature of contracts of administration is determined either according to jurisprudence or by positive law/legislation/statutes.
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law
ELIG Gürkaynak Attorneys-at-Law, acting as outside counsel for Wikimedia Foundation, Inc., has secured an affirmative decision from the Turkish Constitutional Court in the matter of an universal access ban on the Wikipedia website in Turkey.
Ozbek Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi'nin yaptığı incelemede özellikle demokratik toplum düzeninde gereklilik ölçütü üzerinde durması dikkat çekmektedir.
ASTEKINLEGAL
İşbu ihlal kararının, Anayasa Mahkemesinin erişimin engellenmesine ilişkin önceki içtihatları ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür.
Esin Attorney Partnership
Anayasa Mahkemesi, Wikipedia'ya yönelik erişimi engelleme kararının, başvurucuların ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi.
Esin Attorney Partnership
The Court stated that the access blocking measure was permanent and it disproportionally interferes with individuals' freedom of speech.
Gurpinar Law Firm
Aylık olarak yayınlanan hukuk bültenimizde şirketler için pratik bilgiler, mevzuatımızda yapılan değişiklikler, mevcut içtihatlar ve sektörel düzenlemeler yer almaktadır.
Kavlak Law Firm
In United Kingdom, solicitors act as escrow agent during private property transactions, and hold the deposit until the transaction is complete.
Moroglu Arseven
Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde kamu kurumunun alt işverene rücu edebilmesi için aralarında akdedilen sözleşmede rücu edilebilirliğe dair açık hükmün olması gerekmekteydi.
Moroglu Arseven
Pursuant to article 11 of the Code dated 21 February 2019 and numbered 7166, paragraph 6 was added to article 112 of the Labor Code.
Esin Attorney Partnership
Kars "İnsanlık Anıtı" Kararı: Anayasa Mahkemesi Eser Sahibinin İfade Özgürlüğünü Üstün Tuttu
Esin Attorney Partnership
The Constitutional Court examined the individual application made by Mehmet Aksoy ("Applicant") alleging that his freedom of expression was violated due to the destruction of his artistic work, "Monument of Humanity" in 2011.
Balcıoğlu Selçuk Ardıyok Keki Attorney Partnership
Rekabet ve regülasyon bloğumuzda uzun senelerdir uluslararası ticaretin regülasyonuna dair hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyoruz.
Deris IP Attorneys
The decision of cancellation was published on the Official Gazette on February 20, 2019.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Tools
Font Size:
Translation
Mondaq Social Media