Current filters:  
Norway
Norway
L&E Global
Previously, we reported that the government proposed a clarification of the prohibition against sexual harassment in the Working Environment Act. Parliament later approved the proposal.
Aabo-Evensen
When a founder wants to sell his or her company, there is often a discrepancy between the seller's price expectations and the buyer's willingness to pay.
Aabo-Evensen
The expression "come hell or high water" is a classic legal clause in contracts that regulates whether the content of the contract is to be implemented even if the parties encounter challenges...
Aabo-Evensen
Vurderer du å selge bedriften? Vi har 5 tips til deg som lurer på hvordan salg av bedrift foregår og hva dine første steg bør være i en salgsprosess.
Aabo-Evensen
Ved salg av en gründervirksomhet er det ofte avvik mellom selgers prisforventninger og kjøpers betalingsvillighet.
Aabo-Evensen
Salg av virksomhet er en omfattende prosess. En selskapsgjennomgang bidrar til at kjøper får full innsikt i bedriften og sørger for at kjøpsobjekt og verdi samsvarer.
Aabo-Evensen
Advokat Hans Kristian Nygaard har skrevet en artikkel om Incentivordninger og Black Scholes-formelen som nylig ble publisert i tidsskriftet Praktisk Økonomi & Finans, nr. 4 2022.
Aabo-Evensen
Fisjon og fusjon er to kjente begreper innen kapitalmarkedstransaksjoner og M&A, men hva betyr de egentlig? Les mer om de to begrepene her.
Aabo-Evensen
Opplever du reduserte inntekter som følge av dagens internasjonale uro? Tærer økte kostnader på egenkapitalen din? Da er du ikke alene.
Aabo-Evensen
Although the Norwegian private equity ("PE") market ranges from seed and growth investments by angel and venture capital funds, to leveraged buyouts ("LBO")...
Aabo-Evensen
When you are selling a business, you will find that the advisers on both the buyer's and the seller's side use words and expressions that at the start of the transaction may seem foreign and unfamiliar to the person...
Dalan Advokatfirma
Hvis en aksjeeier tar ut penger fra et aksjeselskap uten å følge reglene for lønn eller utbytte, kan det anses som straffbart underslag.
Dalan Advokatfirma
Det finnes regler som beskytter uprofesjonelle investorer og sparere i møte med profesjonelle investeringsrådgivere.
Dalan Advokatfirma
At en ektefelle kan skjevdele verdier som stammer fra arv, gaver eller verdier fra før ekteskapet er noe mange først blir kjent i forbindelse med skilsmisse.
Dalan Advokatfirma
Arbeidsmiljøloven har som formål å sikre trygge ansettelsesvilkår og et godt arbeidsmiljø. For å håndheve lovens bestemmelser, har Arbeidstilsynet mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr etter arbeidsmiljøloven § 18-10.
Dalan Advokatfirma
Tomtefesteloven har flere regler som er gitt for å verne om festere av bolighus og fritidshus. Bl.a. gir loven slike festere rett til å innløse tomten etter en viss tid, rett til å forlenge...
Dalan Advokatfirma
Feilinvestering? Mangelfull eller uriktig rådgivning? Erstatningskrav? Handel i finansielle instrumenter som aksjefond, derivater, opsjoner eller andre investeringsprodukter...
Wiersholm
On 12 January 2023, the EU Foreign Subsidies Regulation (the "FSR") entered into force. The FSR aims to address distortions in the internal market caused by foreign subsidies...
Wiersholm
Over the last few weeks, the Norwegian government has issued no less than three proposals which all widely expand the Norwegian Competition Authority's enforcement powers.
Littler Mendelson
Protection of whistleblowers has been on the EU's agenda for quite some time. Four years ago the EU issued the EU Whistleblowing Directive throughout its Member States.
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Mondaq Social Media