Current filters:  
Denmark
Denmark
Focus Advokater
Siden 1.9.2017 har det været muligt at oprette en fremtidsfuldmagt, der kan hjælpe mentalt eller fysisk svækkede personer, når de ikke længere selv kan disponere...
Focus Advokater
Den 3. marts 2022 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af barselsloven. De nye regler trådte i kraft den 1. juli 2022 og gælder for alle lønmodtagere, der har født eller adopteret børn den 2.8.2022 eller senere.
Kromann Reumert
Together with colleagues from Fieldfisher we have discussed the evolving Sanctions Enforcement landscape for 2023. Watch the discussions on demand.
Kromann Reumert
On 9 January 2023, the Danish Supreme Court gave final judgements in the first two of the so-called "Danish Cases" to reach the Court. Ruling on dividends distributed to holding companies...
Focus Advokater
Det følger af almindelige naboretlige regler, at en ejer af en fast ejendom kan forpligtes at fjerne varige naboulemper, det være sig i form af støj-, lugt-, røg-, støv-, skygge- og indbliksgener mv.
Focus Advokater
For de fleste private boliger i Danmark består der et krav om, at boligen skal anvendes til helårsbeboelse. Som hovedregel er kun boliger, der har sommerhusstatus, undtaget.
Focus Advokater
Efter grundlovens § 73 er ejendomsretten ukrænkelig, og hvis der skal ske ekspropriation, så er der en række betingelser, der skal være opfyldt. Én af dem er, at der kun kan ske ekspropriation...
Focus Advokater
Efter AB 18 § 9 skal entreprenøren stille sikkerhed overfor bygherren. Sikkerheden skal svare til 15 % af entreprisesummen og nedskrives ved aflevering til 10 %. Reglen gælder - ligesom resten...
Focus Advokater
Forbrugerombudsmanden øger opmærksomheden på virksomheders brug af "grønne" udsagn i deres markedsføring.
Focus Advokater
Forbrugerombudsmanden har intensiveret sit tilsyn med greenwashing og har den seneste tid indskærpet kravene i markedsføringsloven over for flere virksomheder i forbindelse...
Focus Advokater
Bæredygtige tiltag har tidligere været uhåndgribelige og uspecifikke for virksomheder, men i kraft af at bæredygtighed er kommet...
Kromann Reumert
Danish companies that are part of a group exceeding certain financial thresholds must file transfer pricing documentation in Denmark. Presently (and in the coming days), the Danish Tax Agency...
Focus Advokater
Det er en klassisk situation i entrepriseretten, at der opstår tvivl om, hvorvidt et givent stykke arbejde ligger udover den indgåede entreprisekontrakt eller ej.
Focus Advokater
Som privat udlejer kan du sikkert nikke genkendende til, at der er nogle "typer" af lejere, du hellere ønsker indsat i dine ledige lejemål end andre. Men er du opmærksom på de faldgruber, der kan være...
Focus Advokater
Uforudsete jordbundsforhold kan medføre betydelige udfordringer, idet håndteringen af de uforudsete forhold ofte indebærer ekstraomkostninger og ikke mindst tidsforskydninger i forhold til den aftalte tidsplan.
European Union
Kromann Reumert
The European Commission has adopted a package to simplify its administrative procedures for merger control. The merger simplification package expands the scope of the Commission's...
Focus Advokater
Hvis din virksomhed sælger eller markedsfører produkter på andres onlineplatforme, eller hvis disse udgør en konkurrent til din virksomhed, har EU's nye forordning, betydning for dig.
Focus Advokater
Lande i EU er underlagt statsstøtteregler, der fastsætter, hvornår et land kan yde støtte (såkaldte subsidier) til virksomheder. Samme regler gælder ikke nødvendigvis for lande uden for EU...
Kromann Reumert
Russian authorities have taken and announced a series of economic measures in response to Western condemnation of Russia's invasion of Ukraine.
Kromann Reumert
The European Commission has just announced its public consultation on the awaited electricity market reform. The overreaching objective of the reform is to protect consumers against volatile...
FREE News Alerts
Sign Up for our free News Alerts - All the latest articles on your chosen topics condensed into a free bi-weekly email.
Popular Contributors
Upcoming Events
Mondaq Social Media