Netherlands: Tax Plan In Coalition Agreement Cabinet Rutte III (Dutch)

Last Updated: 27 October 2017
Article by Heico Reinoud, Paul Halprin, Jurjen Bevers and Marnix Veldhuijzen

Fiscale aspecten van het regeerakkoord 2017 – 2021 voor bedrijfsleven

Op 10 oktober jl. presenteerde het kabinet Rutte III haar regeerakkoord voor de komende 4 jaar. Hierna bespreken wij de meest in het oog springende fiscale aspecten voor het internationale bedrijfsleven van het regeerakkoord.

Afschaffing dividendbelasting

Winstuitkeringen door bedrijven (o.a. BV's, NV's) zijn momenteel onderworpen aan 15% dividendbelasting. Voor in Nederland woonachtige beleggers is deze belasting een verrekenbare voorheffing van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Hierdoor brengt de heffing in binnenlandse situaties per saldo niets op, maar leidt wel tot administratieve lasten, zowel bij het bedrijfsleven als bij de overheid. Voor in het buitenland woonachtige beleggers is de dividendbelasting veelal eindheffing. Veel buitenlandse beleggingsfondsen voeren momenteel procedures tegen de overheid omdat sprake zou kunnen zijn van ongeoorloofde discriminatie ten opzichte van binnenlandse situaties. Ook dit is voor partijen een kostenbare aangelegenheid.

De afschaffing van dividendbelasting zou als voordeel kunnen hebben dat in meer gevallen gebruik wordt gemaakt van eigen vermogen. Tevens kan het voor beursgenoteerde bedrijven en beleggingsfondsen aantrekkelijk zijn zich in Nederland te vestigen, of om van verplaatsing naar het buitenland af te zien. De afschaffing is voorzien voor het jaar 2020.

Opmerkelijk is dat wordt voorgesteld om de bronheffing toch in stand te laten voor gevallen van misbruik, en in gevallen van uitkering aan landen met een zeer lage belasting. Oplettende bedrijven en beleggers zullen die situaties trachten te vermijden. Uit doelmatigheid is het aan te raden deze situaties op te vangen via de vennootschapsbelasting, en niet via de dividendbelasting.

Tariefsverlaging vennootschapsbelasting

Om aantrekkelijk te blijven voor bedrijven om zich in Nederland te vestigen of om ze ervan te weerhouden uit Nederland te vertrekken, wordt het vennootschapsbelastingtarief stapsgewijs verlaagd.

Winst / Jaar  2018 2019 2020 2021
 Tot en met €200.000 20% 19% 17,5% 16%
 Meer dan €200.000  25%  24% 22.5% 21%

De eerder voorgestelde stapsgewijze verlenging van de eerste schijf van EUR 200.000 tot EUR 350.000 wordt teruggedraaid.

Om een globaal evenwicht te bewaken tussen ondernemers in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, wordt voor houders van een aanmerkelijk belang in een BV of NV het inkomstenbelasting tarief in Box-2 verhoogd van 25% naar 27,3% in 2020 en 28,5% vanaf 2021.

Om de afschaffing van de dividendbelasting en de algemene tariefsverlaging te financieren worden een aantal maatregelen voorgesteld om de grondslag voor de vennootschapsbelasting te verbreden.

Beperking afschrijving op gebouwen in eigen gebruik

Bedrijven die vastgoed hebben in eigen gebruik, kunnen bij ingebruikname afschrijven tot maximaal 50% van de WOZ-waarde. Die waarde wordt jaarlijks door de gemeente vastgesteld en benadert de werkelijke waarde. Er wordt voorgesteld om tot maximaal 100% van de WOZ-waarde te mogen afschrijven. Voor bedrijven die vastgoed verhuren gold al een 100%-maximum.

Invoering algemene renteaftrekbeperking – 30% EBITDA

De vennootschapsbelasting kent al een groot aantal, veelal specifieke renteaftrekbeperkingen. In het kader van de EU Anti-Tax Avoidance Richtlijn, moet Nederland uiterlijk in 2019 een algemene renteaftrekbeperking invoeren. Verwacht wordt dat daarmee een aantal specifieke aftrekbeperkingen komen te vervallen. De aftrek van de netto rentelast zal worden beperkt tot maximaal 30% van de belaste winst voor aftrek van rente, belastingen, afschrijving en amortisatie (in het Engels afgekort tot 'EBITDA'), of als dit hoger is tot maximaal EUR 1 miljoen. Hoewel de Richtlijn ruimte biedt voor een groepsescape, maakt het kabinet daar geen gebruik van. Niet duidelijk is of onbenutte rentecapaciteit kan worden doorgeschoven en/of terug gewenteld. De maatregel levert een aanzienlijke belastingopbrengst op. De maatregel raakt echter ook financieringsarrangementen waarvan de fiscale motieven ontbreken, en gaat dus veel verder dan noodzakelijk. Het lijkt ons daarom gewenst om minimaal een groepsescape in te voeren, de safe harbor van EUR 1 miljoen te verhogen en onbenutte aftrek/capaciteit te kunnen terug- en voort wentelen.

Invoering thin cap voor banken

Banken ontvangen per saldo veelal meer rente dan ze betalen. Daardoor worden ze niet geraakt door de hiervoor genoemde algemene renteaftrekbeperking. Er wordt voorgesteld om rente over een schuldniveau dat meer bedraagt dan 92% van het balanstotaal niet in aftrek toe te staan. Wij verwachten dat er nog wel discussie zal ontstaan over het toelaatbare schuldniveau, dat afhankelijk zal zijn van het risico van de bezittingen, en de aan het excessieve deel toe te rekenen rente.

Invoering bronbelasting op rente en royalty's betaald aan landen met lage belasting

Hoewel tot voor kort nog benoemd tot één van de kroonjuwelen van het Nederlands fiscaal vestigingsklimaat, stelt het kabinet voor om een bronbelasting in te voeren op betalingen van rente en royalty's aan landen met een lage belasting, om brievenbusconstructies tegen te gaan. Wij vragen ons af of het invoeren van een bronbelasting nodig is, te meer nu het volgens het budget geen opbrengst is begroot. Hetzelfde resultaat kan worden bereikt met een specifieke aftrekbeperking in de vennootschapsbelasting.

Versobering verliesverrekening

Indien een bedrijf een fiscaal verlies maakt, dan kan het verlies 1 jaar worden terug gewenteld en 9 jaar vooruit. Het kabinet is voornemens om de termijn van 9 jaar terug te brengen tot 6 jaar.

Fiscale beleggingsinstellingen ('FBI'): verbod op direct houden van vastgoed

Een FBI is onderworpen aan 0% vennootschapsbelasting indien zij al haar inkomen binnen 8 maanden na het einde van het boekjaar uitkeert aan de beleggers. FBI's mogen beleggen in effecten, maar ook rechtstreeks in vastgoed. Als de dividendbelasting wordt afgeschaft heeft dat tot gevolg dat over de netto huurinkomsten Nederland geen enkel heffingsrecht meer heeft waar het buitenlandse beleggers betreft. Om dit effect tegen te gaan stelt het kabinet voor om FBI's niet langer toe te staan direct te investeren in vastgoed. Het onderbrengen van vastgoed in normaal belaste vennootschappen zal leiden tot het neerwaarts bijstellen van de rendementsverwachtingen van de beleggers.

Deze maatregel verbaast ons omdat de dividendbelasting voor misbruiksituaties (zie hiervoor) in stand zal worden gehouden. In dat geval kan ook worden bepaald om FBI's niet vrij te stellen van inhouding van dividendbelasting.

Verhoging effectief tarief innovatiebox van 5% naar 7%

Voordelen van bepaalde zelfontwikkelde immateriële activa kunnen in aanmerking komen voor een grondslagreductie van 80%, waardoor het effectieve tarief zakt van 25% tot 5%. Voorgesteld wordt om vanaf 2018 het effectieve tarief van 5% te verhogen naar 7%.

Indien u naar aanleiding van deze voorstellen vragen hebt wat de gevolgen voor uw situatie zijn, dan zijn wij uiteraard graag bereid die met u te bespreken.

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
23 Nov 2017, Seminar, London, UK

The UK is one of Europefs largest investors in China, and is one of the largest destinations in Europe for Chinafs outward investment. Post Brexit, the UK is set to continue to be an important market for Silk Road investment (also known as the Belt and Road initiative), cementing London's position as the world's financial centre.

28 Nov 2017, Conference, Munich, Germany

On 28 May 2017, interested students, legal clerks and fully qualified lawyers will have the opportunity to meet Dentons at the JURAcon career fair in Munich.

29 Nov 2017, Business Breakfast, London, UK

As more and more electricity generation is decentralised and produced from inherently inflexible energy sources, everyone agrees that the UK electricity system needs to become more flexible. There is no shortage of technologies and business models that could provide that flexibility and there are plenty of ideas about how regulatory change could facilitate their adoption.

 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Check to state you have read and
agree to our Terms and Conditions

Terms & Conditions and Privacy Statement

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

Use of www.mondaq.com

You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

Disclaimer

Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

Registration

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here .

If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq by clicking here .

Information Collection and Use

We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

Mondaq News Alerts

In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

Cookies

A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

Log Files

We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links

This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

Surveys & Contests

From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

Mail-A-Friend

If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

Emails

From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

*** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

Security

This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

Correcting/Updating Personal Information

If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

Notification of Changes

If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

How to contact Mondaq

You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.