Netherlands: GDPR Update Data Breaches And Notifications (Dutch)

Last Updated: 28 September 2017
Article by Marc Elshof, Barry Breedijk and Celine Van Es

MAANDELIJKSE UPDATE AVGB: MELDPLICHT DATALEKKEN

Introductie

Onder de AVGB speelt beveiliging een prominente rol en de AVGB introduceert vergaande verplichtingen voor verantwoordelijken en verwerkers ten aanzien van beveiliging. Eén van deze verplichtingen is de meldplicht datalekken. In Nederland geldt al een vergelijkbare meldplicht op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voor diverse andere EU-lidstaten introduceert de AVGB een geheel nieuwe meldplicht datalekken.

De meldplicht op grond van de AVGB verschilt op diverse punten van de meldplicht datalekken op grond van de Wbp. In deze negende AVGB-update behandelen wij de meldplicht datalekken op grond van de AVGB en de verschillen met de meldplicht datalekken op grond van de Wbp.

Wat zijn datalekken?

De AVGB geeft een ruime definitie van een datalek: "een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens".
Deze definitie is niet beperkt tot een inbreuk in een databestand door een hacker. Hieronder vallen ook kwijtgeraakte of gestolen telefoons, laptops en USB-sticks, malware-infecties en kwijtgeraakte data (bijvoorbeeld indien data is verwijderd en geen actuele back-up beschikbaar is).

Melden aan de toezichthoudende autoriteit

Datalekken, indien niet tijdig en op passende wijze aangepakt, kunnen leiden tot schade voor de betrokkenen, waaronder discriminatie, identiteitsdiefstal, fraude, financiële verliezen, reputatieschade, verlies van vertrouwelijkheid van door het beroepsgeheim beschermde gegevens, et cetera.

Om die reden is de verantwoordelijke verplicht een datalek zonder onredelijke vertraging en, indien mogelijk, uiterlijk binnen 72 uur na ontdekking te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Dit stelt de toezichthoudende autoriteit in staat het datalek te beoordelen en te bepalen of nadere acties zijn vereist.

Melden is niet noodzakelijk indien het onwaarschijnlijk is dat het datalek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Dit criteria wijkt enigszins af van het criteria onder de Wbp. Op grond van de Wbp moet een datalek gemeld worden indien het datalek leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Aldus lijkt op grond van de AVGB eerder sprake te zijn van een meldingsplicht.

Op grond van de AVGB dient de melding ten minste de volgende informatie te bevatten:

  1. de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en registers in kwestie en het aantal betrokkenen en registers in kwestie;
  2. de naam en de contactgegevens van de functionaris voor de gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  3. de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; en
  4. de maatregelen die de verantwoordelijke heeft voorgesteld of heeft genomen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

Indien de melding niet binnen 72 uur kan plaatsvinden, dient de verantwoordelijke de vertraging te onderbouwen. In de praktijk doen verantwoordelijken er goed aan de 72-uurstermijn te hanteren en interne procedures te implementeren die hen in staat stellen om de melding binnen deze termijn te kunnen verrichten.

Melden aan de betrokkenen

In aanvulling op de melding aan de toezichthoudende autoriteit is de verantwoordelijke verplicht om de betrokkenen de inbreuk onverwijld mee te delen, tenzij:

  1. het onwaarschijnlijk is dat het datalek een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen (gelet op de aard van het datalek of omdat de verantwoordelijke achteraf passende maatregelen heeft genomen);
  2. de verantwoordelijke passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze maatregelen heeft toegepast op de persoonsgegevens waarop het datalek betrekking heeft; of
  3. de mededeling onevenredige inspanningen vergt. In plaats daarvan komt er een openbare melding of soortgelijke oplossing waarbij de betrokkenen alsnog doeltreffend worden geïnformeerd. Dit zal gaan om uitzonderingsgevallen. Indien de betrokkenen per e-mail kunnen worden benaderd, zal er niet snel sprake zijn van een situatie waarin de mededeling onevenredige inspanningen vergt.

Deze criteria wijken eveneens enigszins af van de criteria op grond van de Wbp. Op grond van de Wbp dient het datalek te worden gemeld indien het waarschijnlijk ongunstige gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, tenzij passende maatregelen zijn genomen waardoor de persoonsgegevens onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn voor onbevoegde personen. Daarmee lijkt de norm voor meldingen aan de betrokkenen onder de AVGB minder streng dan nu voor Nederland geldt op grond van de Wbp.

De melding aan de betrokkenen moet in duidelijke en eenvoudige taal een omschrijving van de aard van het datalek bevatten en verder ten minste dezelfde informatie die aan de toezichthoudende autoriteit is verstrekt (zie hierboven).

Indien de verantwoordelijke het datalek (nog) niet heeft gemeld aan de betrokkenen, kan de toezichthoudende autoriteit de verantwoordelijke daartoe verplichten. Het niet naleven van een dergelijke instructie kan resulteren in aanzienlijke boetes (zie hieronder).

Intern register van datalekken

De verantwoordelijke is verplicht om alle datalekken, inclusief de relevante feiten, de gevolgen en de getroffen maatregelen te documenteren.

Verplichtingen voor verwerkers

Op grond van de AVGB zijn verwerkers verplicht, nadat zij kennis hebben genomen van een datalek, zonder onredelijke vertraging de verantwoordelijke te informeren over het datalek. Dit stelt de verantwoordelijke in staat tijdig de noodzakelijke handelingen te verrichten. Organisaties doen er goed aan om duidelijke afspraken te maken ten aanzien van hoe en wanneer de verwerker datalekken aan de verantwoordelijke meldt. Het is verstandig om in de verwerkersovereenkomst op te nemen dat het beter is om een incident te melden dat achteraf geen datalek blijkt te zijn, dan niet te melden terwijl dit achteraf wel een datalek blijkt te zijn.

Boetes

Het niet voldoen aan de bovenvermelde verplichtingen kan resulteren in boetes van € 10.000.000 of 2% van de totale wereldwijde jaaromzet, indien dit cijfer hoger is. Niet-naleving van een bevel van de toezichthoudende autoriteit kan resulteren in boetes van € 20.000.000 of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet, indien dit cijfer hoger is.

Praktische aanbevelingen en conclusie

Gelet op de beperkte tijd waarbinnen de toezichthoudende autoriteit en de betrokkenen moeten worden geïnformeerd, doen organisaties er goed aan om een intern plan op te stellen waarin de acties uiteen worden gezet die in het geval van een datalek moeten worden genomen, waaronder belangrijke contactpersonen (intern en extern), checklists en vervolgmaatregelen. Wereldwijde organisaties kunnen daarnaast overwegen om regionale/lokale response teams op te zeten (waaronder bijvoorbeeld experts op het gebied van forensische IT, juristen en PR adviseurs).

Overzicht van te behandelen onderwerpen

Januari 2017 Territoriale reikwijdte van de AVGB
Februari 2017 Het concept van toestemming
Maart 2017 Bijzondere persoonsgegevens
April 2017 'Accountability', 'Privacy by Design' en 'Privacy by Default'
Mei 2017 Rechten van betrokkenen (informatievoorziening)
Juni 2017 Rechten van betrokkenen (inzage,rectificatie en overdraagbaarheid)
Juli 2017 Rechten van betrokkenen (bezwaar, verwijdering en beperking van verwerking
Augustus 2017 Verwerkers
September 2017 Datalekken en meldplichten
Oktober 2017 Gegevensbeschermingseffectbeoordeling en de Functionaris voor de Gegevensbescherming
November 2017 Doorgifte van persoonsgegevens (buiten de EER)
December 2017 Toezichthouders (competenties, taken en bevoegdheden)
Januari 2018 One Stop Shop
Februari 2018 Sancties
Maart 2018 Verwerkingen van persoonsgegevens in arbeidsverhoudingen
April 2018 Profiliering en Retail
Mei 2018 Overzicht

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
25 Oct 2017, Seminar, Frankfurt, Germany

In the framework of our seminar on industrial espionage taking place on 25 October 2017 the Hessian Local Office for Protecting the Constitution will inform you about concrete dangers and about possibilities of cooperation with constitution protecting authorities in case of industrial espionage.

8 Nov 2017, Workshop, London, UK

The market-leading Environment team at Dentons is delighted to invite you to a full-day workshop exploring environmental law and liabilities, and how they affect your business.

9 Nov 2017, Seminar, London, UK

Mark and Dan will guide you through some key issues in public procurement.

 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Check to state you have read and
agree to our Terms and Conditions

Terms & Conditions and Privacy Statement

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

Use of www.mondaq.com

You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

Disclaimer

Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

Registration

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here .

If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq by clicking here .

Information Collection and Use

We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

Mondaq News Alerts

In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

Cookies

A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

Log Files

We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links

This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

Surveys & Contests

From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

Mail-A-Friend

If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

Security

This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

Correcting/Updating Personal Information

If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

Notification of Changes

If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

How to contact Mondaq

You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.