Netherlands: EU & Competition Update: Developments In Regulating E-Commerce, A Quick Tour Of The European Commission's Final Report

Last Updated: 8 August 2017
Article by Marc Kuijper and Pascalle Van Overbeek

Ontwikkelingen in mededingingsregulering e-commerce, het eindverslag van de Europese Commissie in vogelvlucht

Om de werking van de interne markt goed aan te laten sluiten op het hedendaagse, digitale tijdperk heeft de Europese Commissie in 2015 de 'Strategie voor een digitale eengemaakte markt' aangenomen. Één van de drie pijlers waarop deze strategie rust, betreft het realiseren van een betere toegang tot onlineverkoop van goederen en diensten voor consumenten en bedrijven in Europa, waarbij de Commissie de belemmeringen voor grensoverschrijdende onlineactiviteiten zoveel mogelijk wil wegnemen. Binnen dit speelveld heeft de Commissie onlangs haar sectoronderzoek afgerond naar e-commerce in consumptiegoederen en digitale inhoud. Het sectoronderzoek is gebaseerd op inlichtingen van diverse bedrijven die op de e-commerce markt opereren. Op 10 mei 2017 is het eindverslag gepubliceerd, dat het economisch en juridisch kader geeft waarbinnen de inlichtingen uit het sectoronderzoek moeten worden gelezen. Het sectoronderzoek concentreerde zich op distributieovereenkomsten met betrekking tot goederen en diensten die een barričre kunnen opwerpen voor e-commerce. Onder het huidige wettelijke regime kunnen ondernemingen hun distributieovereenkomsten toetsen aan de mededingingsregels via de groepsvrijstellingsverordening (en de richtsnoeren verticale beperkingen). Deze verordening loopt af in mei 2022 en de toekomstige herziening daarvan zal het sluitstuk vormen van het onderzoek van de Commissie naar de mededingingsrechtelijke gevolgen van e-commerce.

Wat leert het eindverslag ons?

Het mag geen verrassing zijn dat het eindverslag bevestigt dat de snelle groei van e-commerce in het laatste decennium aanzienlijke impact heeft gehad op de distributiestrategieën van bedrijven en op het gedrag van consumenten. Zo heeft e-commerce geleid tot meer prijstransparantie. Het sectoronderzoek heeft gesignaleerd dat als gevolg daarvan online opererende ondernemingen voornamelijk op prijs concurreren in plaats van op andere kenmerken van een product of dienst (zoals kwaliteit, merkimago of innovatie). Als reactie daarop is fabrikanten er een hoop aan gelegen de controle te behouden over de distributie van hun producten en diensten, om de kwaliteit daarvan te borgen. Zo volgt uit het eindverslag dat fabrikanten in toenemende mate hun producten of diensten via eigen online winkels en zonder tussenschakel aan hun klanten verkopen. Op die manier concurreren fabrikanten steeds vaker met hun eigen onafhankelijke distributeurs. Daarnaast toont het verslag aan dat leveranciers steeds vaker hun toevlucht zoeken in selectieve distributiesystemen (waarbij producten uitsluitend door vooraf geselecteerde verkopers mogen worden verkocht) en in toenemende mate contractuele beperkingen opleggen aan hun distributeurs. In het eindverslag worden deze handelspraktijken nader beschouwd. Het eindverslag bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over e-commerce van consumentengoederen, het tweede deel ziet op e-commerce van digitale inhoud. Hierna volgt eerst een uiteenzetting van enkele voor de praktijk belangrijke constateringen uit het eindverslag ten aanzien van e-commerce van consumentengoederen.

 • De uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie (zoals prijzen en verkochte hoeveelheden) tussen onlineplatforms en derde verkopers of tussen fabrikanten met een eigen winkel en detailhandelaren, kan leiden tot mededingingsbezwaren wanneer dezelfde spelers directe concurrenten van elkaar zijn.
 • Prijstransparantie kan aanleiding geven tot meeliftgedrag. Zo kan de consument eerst gebruik maken van pre-verkoop diensten in fysieke winkels waarna deze het product online aankoopt. Dit leidt tot meeliftgedrag van de online detailhandelaar op de pre-verkoop diensten van de offline detailhandelaar, ook wel aangeduid als free riding. De Commissie stelt vast dat het voor fabrikanten en detailhandelaren essentieel is om free riding aan te pakken en detailhandelaren te blijven stimuleren tot verdere investeringen in hoogwaardige diensten. Daarbij dient een gelijkwaardig speelveld tot stand te worden gebracht tussen de online- en offlineomgeving.
 • De Commissie stelt dat het rekenen van verschillende prijzen aan verschillende detailhandelaren in het algemeen wordt beschouwd als een normaal onderdeel van het concurrentieproces. Het rekenen van verschillende prijzen aan dezelfde detailhandelaar, afhankelijk van het feit of het product offline of online zal worden verkocht, vormt echter een hardcore-beperking onder de groepsvrijstellingsverordening. De Commissie geeft in dit kader aan te blijven openstaan voor efficiëntie-verweren, bijvoorbeeld wanneer free riding met deze vorm van dual pricing kan worden aangepakt.
 • Prijstransparantie stelt zowel de fabrikanten als de detailhandelaren in staat om winkelprijzen te monitoren, hetgeen volgens de Commissie enerzijds verticale prijsbinding in de hand zou kunnen werken en anderzijds collusie zou kunnen faciliteren tussen detailhandelaren onderling. De Commissie stelt dat het grootschalig gebruik van prijssoftware, waarbij eigen prijzen automatisch worden aangepast op basis van geconstateerde prijzen van concurrenten, afhankelijk van de marktomstandigheden kan leiden tot mededingingsrechtelijke bezwaren.
 • De Commissie is van plan om grondiger te toetsen of in een bepaalde situatie de eis van een leverancier dat de detailhandelaar over een fysieke winkel beschikt, daadwerkelijk noodzakelijk is voor de bevordering van de kwaliteit van de distributie of dat een dergelijke eis slechts wordt gesteld om online distributeurs uit te sluiten van het distributienetwerk. Daarbij laat de Commissie het aan de beoordeling van de nationale autoriteiten over welke producten binnen een merk een dergelijke "fysieke winkel"-eis zouden kunnen rechtvaardigen.
 • Uit het eindverslag volgt dat een (absoluut) verbod op de verkoop via online platforms, zoals EBay en Amazon, niet als een hardcore-beperking in de zin van de groepsvrijstellingsverordening dient te worden beschouwd1. Dit moet echter niet als een vrijbrief worden gezien. Afhankelijk van de marktsituatie kan de Commissie of een nationale mededingingsautoriteit de bescherming van een dergelijk verbod onder de groepsvrijstellingsverordening intrekken.
 • Geo blocking (waarbij consumenten vanwege het geografisch gebied waar zij zich in begeven, de toegang tot bepaalde websites wordt onthouden of waarbij consumenten worden omgeleid) kan aanleiding geven tot mededingingsbezwaren. Dit geldt niet voor eenzijdige beslissingen van niet dominante bedrijven om producten niet over de grens te verkopen.

Met betrekking tot de ontwikkelingen rondom e-commerce van digitale inhoud focuste het onderzoek zich met name op de onlineverkoop van audiovisuele en muziekproducten. De resultaten bevestigen dat de toegang tot licenties en in het bijzonder tot aantrekkelijke content, een bepalende concurrentiefactor vormen. De belangrijkste mededingingsbezwaren die uit het sectoronderzoek naar voren zijn gekomen, houden verband met bepaalde contractuele beperkingen in licentieovereenkomsten die het zowel voor bestaande marktspelers als nieuwkomers lastig maken om te concurreren en nieuwe innoverende diensten te ontwikkelen. De Commissie noemt in dit kader: de lange duur van de contracten (in combinatie met automatische verlengingsmogelijkheden en gehanteerde betalingsmechanismen), de bundeling van online rechten (wanneer online rechten door licentienemers niet of slechts gedeeltelijk worden benut) en geo blocking.

De Commissie heeft in het eindverslag aangegeven dat zij, in het licht van de resultaten van het sectoronderzoek, de focus zal leggen op de handhaving van de mededingingsregels op de meest voorkomende handelspraktijken die zijn ontstaan of zich verder hebben ontwikkeld als gevolg van de groei van e-commerce. Uiteraard voor zover deze handelspraktijken de mededinging en de grensoverschrijdende handel nadelig kunnen beďnvloeden. Daarnaast geldt dat ACM in één van haar publicaties uit 2015, 'Het toezicht van ACM op verticale overeenkomsten', te kennen heeft gegeven de resultaten van het sectoronderzoek mee te zullen nemen in haar toezicht op verticale overeenkomsten. Het is dan ook raadzaam voor ondernemingen die actief zijn in e-commerce om de bedrijfsvoering zoveel mogelijk met de bevindingen uit het eindverslag in overeenstemming te brengen.

Footnotes

1 Een verzoek om een prejudiciële beslissing over deze kwestie is momenteel in behandeling bij het Hof van Justitie (C-230/16).

Dentons is the world's first polycentric global law firm. A top 20 firm on the Acritas 2015 Global Elite Brand Index, the Firm is committed to challenging the status quo in delivering consistent and uncompromising quality and value in new and inventive ways. Driven to provide clients a competitive edge, and connected to the communities where its clients want to do business, Dentons knows that understanding local cultures is crucial to successfully completing a deal, resolving a dispute or solving a business challenge. Now the world's largest law firm, Dentons' global team builds agile, tailored solutions to meet the local, national and global needs of private and public clients of any size in more than 125 locations serving 50-plus countries. www.dentons.com.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
Events from this Firm
22 Jan 2018, Speaking Engagement, London, UK

This event aims to explain the importance of the HeForShe movement and achieving gender parity in the workplace by exploring the best practices adopted by Barclays as one of the founding corporate champions of HeForShe.

23 Jan 2018, Conference, Munich, Germany

On 23 + 24 January 2018 Dentons Europe LLP will participate at the Iran Trade and Investment Forum in Berlin – one of the biggest events related to Iran in Germany. The conference will target a lot of German and international companies and also involves lectures by four Dentons lawyers.

23 Jan 2018, Seminar, Milan, Italy

Giulio Andreani, partner in the Italian Tax practice, will participate in the 7° Forum Tax as a speaker in a round table regarding “The fiscal news of 2018: the open questions” with other eminent panelists.

 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration
Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:
 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
 • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.
 • Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.
  If you do not want us to provide your name and email address you may opt out by clicking here
  If you do not wish to receive any future announcements of products and services offered by Mondaq you may opt out by clicking here

  Terms & Conditions and Privacy Statement

  Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd and as a user you are granted a non-exclusive, revocable license to access the Website under its terms and conditions of use. Your use of the Website constitutes your agreement to the following terms and conditions of use. Mondaq Ltd may terminate your use of the Website if you are in breach of these terms and conditions or if Mondaq Ltd decides to terminate your license of use for whatever reason.

  Use of www.mondaq.com

  You may use the Website but are required to register as a user if you wish to read the full text of the content and articles available (the Content). You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these terms & conditions or with the prior written consent of Mondaq Ltd. You may not use electronic or other means to extract details or information about Mondaq.com’s content, users or contributors in order to offer them any services or products which compete directly or indirectly with Mondaq Ltd’s services and products.

  Disclaimer

  Mondaq Ltd and/or its respective suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the documents and related graphics published on this server for any purpose. All such documents and related graphics are provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers hereby disclaim all warranties and conditions with regard to this information, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. In no event shall Mondaq Ltd and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use or performance of information available from this server.

  The documents and related graphics published on this server could include technical inaccuracies or typographical errors. Changes are periodically added to the information herein. Mondaq Ltd and/or its respective suppliers may make improvements and/or changes in the product(s) and/or the program(s) described herein at any time.

  Registration

  Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including what sort of information you are interested in, for three primary purposes:

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting.
  • To enable features such as password reminder, newsletter alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our information providers who provide information free for your use.

  Mondaq (and its affiliate sites) do not sell or provide your details to third parties other than information providers. The reason we provide our information providers with this information is so that they can measure the response their articles are receiving and provide you with information about their products and services.

  Information Collection and Use

  We require site users to register with Mondaq (and its affiliate sites) to view the free information on the site. We also collect information from our users at several different points on the websites: this is so that we can customise the sites according to individual usage, provide 'session-aware' functionality, and ensure that content is acquired and developed appropriately. This gives us an overall picture of our user profiles, which in turn shows to our Editorial Contributors the type of person they are reaching by posting articles on Mondaq (and its affiliate sites) – meaning more free content for registered users.

  We are only able to provide the material on the Mondaq (and its affiliate sites) site free to site visitors because we can pass on information about the pages that users are viewing and the personal information users provide to us (e.g. email addresses) to reputable contributing firms such as law firms who author those pages. We do not sell or rent information to anyone else other than the authors of those pages, who may change from time to time. Should you wish us not to disclose your details to any of these parties, please tick the box above or tick the box marked "Opt out of Registration Information Disclosure" on the Your Profile page. We and our author organisations may only contact you via email or other means if you allow us to do so. Users can opt out of contact when they register on the site, or send an email to unsubscribe@mondaq.com with “no disclosure” in the subject heading

  Mondaq News Alerts

  In order to receive Mondaq News Alerts, users have to complete a separate registration form. This is a personalised service where users choose regions and topics of interest and we send it only to those users who have requested it. Users can stop receiving these Alerts by going to the Mondaq News Alerts page and deselecting all interest areas. In the same way users can amend their personal preferences to add or remove subject areas.

  Cookies

  A cookie is a small text file written to a user’s hard drive that contains an identifying user number. The cookies do not contain any personal information about users. We use the cookie so users do not have to log in every time they use the service and the cookie will automatically expire if you do not visit the Mondaq website (or its affiliate sites) for 12 months. We also use the cookie to personalise a user's experience of the site (for example to show information specific to a user's region). As the Mondaq sites are fully personalised and cookies are essential to its core technology the site will function unpredictably with browsers that do not support cookies - or where cookies are disabled (in these circumstances we advise you to attempt to locate the information you require elsewhere on the web). However if you are concerned about the presence of a Mondaq cookie on your machine you can also choose to expire the cookie immediately (remove it) by selecting the 'Log Off' menu option as the last thing you do when you use the site.

  Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies and we are not aware of any at present that do so.

  Log Files

  We use IP addresses to analyse trends, administer the site, track movement, and gather broad demographic information for aggregate use. IP addresses are not linked to personally identifiable information.

  Links

  This web site contains links to other sites. Please be aware that Mondaq (or its affiliate sites) are not responsible for the privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of these third party sites. This privacy statement applies solely to information collected by this Web site.

  Surveys & Contests

  From time-to-time our site requests information from users via surveys or contests. Participation in these surveys or contests is completely voluntary and the user therefore has a choice whether or not to disclose any information requested. Information requested may include contact information (such as name and delivery address), and demographic information (such as postcode, age level). Contact information will be used to notify the winners and award prizes. Survey information will be used for purposes of monitoring or improving the functionality of the site.

  Mail-A-Friend

  If a user elects to use our referral service for informing a friend about our site, we ask them for the friend’s name and email address. Mondaq stores this information and may contact the friend to invite them to register with Mondaq, but they will not be contacted more than once. The friend may contact Mondaq to request the removal of this information from our database.

  Emails

  From time to time Mondaq may send you emails promoting Mondaq services including new services. You may opt out of receiving such emails by clicking below.

  *** If you do not wish to receive any future announcements of services offered by Mondaq you may opt out by clicking here .

  Security

  This website takes every reasonable precaution to protect our users’ information. When users submit sensitive information via the website, your information is protected using firewalls and other security technology. If you have any questions about the security at our website, you can send an email to webmaster@mondaq.com.

  Correcting/Updating Personal Information

  If a user’s personally identifiable information changes (such as postcode), or if a user no longer desires our service, we will endeavour to provide a way to correct, update or remove that user’s personal data provided to us. This can usually be done at the “Your Profile” page or by sending an email to EditorialAdvisor@mondaq.com.

  Notification of Changes

  If we decide to change our Terms & Conditions or Privacy Policy, we will post those changes on our site so our users are always aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if any, we disclose it. If at any point we decide to use personally identifiable information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will notify users by way of an email. Users will have a choice as to whether or not we use their information in this different manner. We will use information in accordance with the privacy policy under which the information was collected.

  How to contact Mondaq

  You can contact us with comments or queries at enquiries@mondaq.com.

  If for some reason you believe Mondaq Ltd. has not adhered to these principles, please notify us by e-mail at problems@mondaq.com and we will use commercially reasonable efforts to determine and correct the problem promptly.

  By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions