Turkey: Bankaların Bilgi Sistemleri Ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağına Genel Bir Bakış

Last Updated: 14 January 2019
Article by Hatice Zümbül
Most Read Contributor in Turkey, January 2019

ÖZET

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 25.12.2018 tarihinde yayınlanarak kamuoyu görüşüne açılan Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı kapsamında, elektronik bankacılık hizmetlerine ve bankalar tarafından kullanılan bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin riskler kapsamında esas alınacak asgari usul ve esaslar ile belirli aralıklarla gerçekleştirilmesi gereken bilgi sistemleri kontrolleri düzenlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Sistemleri, Veri Gizliliği, Hassas Veri

GİRİŞ

Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı ("Taslak Yönetmelik")1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK") tarafından 25.12.2018 tarihinde kamuoyu görüşüne açılmıştır.

Taslak Yönetmelik ile elektronik bankacılık hizmetlerine ve bankaların faaliyetlerini yerine getirirken kullandıkları bilgi sistemleri yönetimine ilişkin risklerin yönetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar ve oluşturulması gereken bilgi sistemleri kontrolleri düzenlenmektedir.

I. BİLGİ SİSTEMLERİNİN YÖNETİLMESİ VE SORUMLULUK

Yönetmelik Taslağı'nın 4. maddesinde, banka yönetim kurulları, kurumsal yönetim uygulamalarının bir parçası olarak bilgi sistemleri yönetimini ele almakla; bu sistemlerin doğru yönetimi için gerekli finansman ve insan kaynağını tahsis etmekle; bilgi varlıklarının güvenliği, gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliği için bilgi sistemleri üzerinde etkin kontrollerin tesis edilmesini sağlamakla; bilgi sistemlerinin kullanımından kaynaklanan risklerin yönetilmesi için etkin bir gözetim yürütmekle sorumlu kılınmıştır.

Bu çerçevede, bankalar tarafından oluşturulacak bilişim sistemlerine ilişkin politika, prosedür ve süreç dokümanlarının en az yılda bir defa gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önem arz etmektedir.

Bununla birlikte, bankalar tarafından bilgi varlıklarının sınıflandırılarak, tüm bilgi varlıkları için detaylı bir varlık envanterinin ve bunun haricinde de bir veri envanteri hazırlanması ve bu envanterde bilgi varlığının; tanımına, banka için değerine, bulunduğu konuma, güvenlik sınıfına ve bu sınıfın belirlenmesine neden olan gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik gibi değerlerine, sahibine ve muhafazasına yer verilmelidir.

II. BİLGİ GÜVENLİĞİ

Taslak Yönetmeliğin "Veri Gizliliği" başlığını taşıyan 9.maddesinde veri güvenliğinin sağlanması noktasında;

 • Veri barındıran medya ya da cihazların kullanımdan kaldırılması durumunda, içerdikleri verilerin gizlilik derecesine uygun olarak güvenli bir şekilde imha edilmesi,
 • Şifreleme anahtarlarının uzun seçilmesi ve ilgili veri yahut faaliyetin kritiklik seviyesine göre geçerlilik süresinin belirlenmesi, güvenliğinin sağlanması,
 • Hassas verilerin2 iletiminde uçtan uca güvenli iletişimin kullanılması ve bu verilerin şifrelenmiş bir biçimde saklanması,
 • Bankanın personeline tahsis ettiği hassas veri içeren tüm masaüstü, dizüstü ve mobil cihazların içeriğinin şifrelenmesi,
 • Ağa bağlı sunucu cihazlar üzerinde açık metin halinde banka kartı veya kredi kartı numarası, T.C. kimlik numarası gibi hassas verilerin bulunup bulunmadığını belirlemek için sunucu makinalarının periyodik olarak taranması gibi uygulamalar ve önlemler öngörülmektedir.

Ancak belirtmek gerekir ki, Yönetmelik Taslağı'nın "Tanımlar ve Kısaltmalar" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (ü) bendinde "Sır niteliğindeki veriler ile kimlik doğrulamada kullanılan veriler" şeklinde tanımlanan "Hassas veri" kavramı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda ("KVKK") tanımlanan "Hassas veri" kavramı ile uygunluk arz etmemekle beraber, uygulamada tartışmalara yol açabilecek niteliktedir.

Taslak Yönetmeliğin "Kimlik ve erişim yönetimi" başlıklı 10. Maddesinde ise bilgi sistemleri üzerindeki kullanıcılara uygulanacak kimlik doğrulama mekanizmasında, bankaların, bu bilgilerin gizliliğine ve güvenliğine yönelik gerekli önlemleri alması gerektiği düzenlenmiştir. Bu çerçevede;

 • Kimlik doğrulama bilgilerinin veri tabanlarında şifreli olarak muhafaza edilmesi ve bu bilgilerin kimlik doğrulama amacıyla aktarılırken şifrelenmesi,
 • Yetkisiz erişimlere veya görevler ayrılığı prensibine aykırı olarak kontrolsüz bir biçimde gerçekleştirilecek değişikliklere karşı korunması,
 • Başarısız kimlik doğrulama teşebbüsleri hakkında ilgili kullanıcı sisteme ilk girdiği anda bilgi verilmesi, başarısız teşebbüslerin belirli bir sayıyı aşması halinde ise ilgili kullanıcının erişiminin bloke edilmesi,
 • Bu teşebbüsü gerçekleştiren kişiye, hatalı girilen kullanıcı adı bilgisi veya parolayla ilgili böyle bir kullanıcı adının sistemde olmadığı veya parolayla ilgili böyle bir kullanıcı adının sistemde olmadığı veya parolanın hatalı girildiği gibi gereksiz bilgi verilmemesi,
 • Erişim yetkilerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi,
 • Personelin işe alınması, işten ayrılması ve görev değişikliği gibi insan kaynaklarında yaşanan değişiklerde, ilgili kullanıcı hesaplarının silinmesi, askıya alınması, kullanıcıya atanmış yetkilerin geri alınması ya da değiştirilmesi ve sair hususlar ele alınmıştır.

III. BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN DIŞ HİZMET ALIMI

Taslak Yönetmeliğin "Bilgi sistemlerine ilişkin dış hizmet alımı sürecinin yönetimi" başlıklı 29. maddesinde dış hizmet olarak bulut bilişim hizmetlerinin de kullanılabileceği düzenlenmiştir.

Bulut bilişim hizmetlerinin, tek bir bankaya tahsis edilmiş donanım ve yazılım kaynakları üzerinden özel bulut hizmet modeliyle alınabileceği gibi birden fazla banka arasında donanım ve yazılım kaynaklarının fiziken paylaşıldığı ancak mantıksal olarak her bankaya ayrı kaynaklar atayan ve sadece bankalara hizmet veren topluluk bulutu hizmet modeliyle alınması mümkündür. Ancak, ana bankacılık uygulaması kapsamında, kredi ve kredi kartı uygulamaları ile ödeme hizmeti gibi faaliyet konularında topluluk bulutu hizmet modeliyle dış hizmet alınabilmesi, Kurulun iznine tabi olacaktır.

SONUÇ

BDDK tarafından kamuoyu görüşüne açılan Yönetmelik Taslağı kapsamında, elektronik bankacılık hizmetlerine ve bankalar tarafından kullanılan bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin riskler kapsamında esas alınacak asgari usul ve esaslar düzenlenmiş olup; işbu usul ve esaslar bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin olarak banka yönetim kurullarına birtakım yükümlülükler getirmektedir. Bununla birlikte, gerek sistemler içerisinde yer alan kimlik bilgilerini gerekse diğer hassas verilerin güvenliğinin sağlanması adına benimsenmesi gereken uygulamalara ve alınması gereken önlemlere de detaylı bir şekilde yer verilmiştir.

Yönetmelik Taslağı kapsamında yer alan teknik ve idari tedbirler bankalar tarafından kullanılan bilgi sistemleri içerisinde yer alan kişisel bilgi ve verileri korumaya yönelik elverişli adımlar olarak nitelendirilebilecektir.

Footnotes

1. Taslak Yönetmelik için bkz : https://www.bddk.org.tr/ContentBddk/dokuman/mevzuat_0867.pdf

2. Yönetmelik Taslağı'nın "Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 3. maddesinin 1. fıkrasının (ü) bendinde "Sır niteliğindeki veriler ile kimlik doğrulamada kullanılan veriler" şeklinde tanımlanmaktadır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Mondaq Sign Up
Gain free access to lawyers expertise from more than 250 countries.
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Industry
Mondaq Newsalert
Select Topics
Select Regions
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions