Turkey: Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi ve Tür Değiştirmesi Süreçleri

Last Updated: 8 June 2018
Article by Abdulkadir Guzeloglu and Tarik Kurban

Ticaret şirketlerinin zamanın getirdiği değişikliklere dayanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmeleri veya mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla yapısal değişikliklere girmeleri gerekebilmektedir. Bu çerçevede ticaret şirketlerinde yapısal değişiklikler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca şirketlerin birleşmeleri, bölünmeleri veya tür değiştirmeleri vasıtasıyla gerçekleşebilmektedir.

I. BIRLEŞME

TTK uyarınca birleşme, bir şirketin diğerini devralması veya teknik terimle "devralma şeklinde birleşme" yahut birden fazla şirketin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri veya teknik terimle "yeni kuruluş şeklinde birleşme" yoluyla gerçekleşmektedir.

Buna göre iki şirketin birleşmesi ekonomik varlıklarının tek bir tüzel kişi kapsamında birleştirmeleri anlamına gelmektedir.

TTK kapsamında düzenlenmiş olan birleşmenin asıl pratik faydası, infisah olan şirketin tasfiye sürecine girmesine gerek kalmaması olarak gösterilmektedir.

Birleşebilme Şartları

TTK hangi tür şirketlerin hangi tür şirketlerle birleşebileceğini düzenlemektedir. Buna göre geçerli birleşmeler kenar başlıklı 137.maddesi uyarınca,

 1. Sermaye şirketleri;

  1. Sermaye şirketleriyle,
  2. Kooperatiflerle
  3. Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle;
 2. Şahıs şirketleri;

  1. Şahıs şirketleriyle,
  2. Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle,
  3. Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle;
 3. Kooperatifler;

  1. Kooperatiflerle,
  2. Sermaye şirketleriyle,
  3. Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle;

Birleşebilmektedirler.

Buna göre TTK birleşmelerle ilgili temel olarak iki yasak öngörmektedir. Bunlar;

 1. Anonim veya limited gibi sermaye şirketlerinin devrolunan şirket sıfatı ile kollektif veya komandit gibi şahıs şirketleriyle birleşmesi yasaktır. Sermaye şirketlerinin şahıs şirketleri ile birleşmek istemesi halinde mutlaka devralan olmaları gerekmektedir, ve
 2. Kooperatifler şahıs şirketleri ile devrolunan sıfatı ile birleşememektedirler.

Birleşme Sözleşmesi

Birleşme, yazılı olarak yapılmış olan bir sözleşmenin düzenlenmesi ile gerçekleşmektedir. Sözleşmenin birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organlarınca imzalanması ve genel kurulları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Birleşme sözleşmesinin ihtiva etmesi zorunlu olan unsurlar TTK'nın 146.maddesinde sayılmaktadır. Buna göre;

 1. Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve merkezini,
 2. Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin açıklamaları,
 3. Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi sahiplerine tanıdığı hakları,
 4. Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini,
 5. Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri,
 6. Ayrılma akçesinin düzenlenmesi gerekiyorsa bunun düzenlenmesi,
 7. Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış sayılacağı tarihi,
 8. Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları,
 9. Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini içermesi geçerlilik şartıdır.

II. BÖLÜNME

Bir şirketin malvarlığını ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen ayırmak suretiyle tasfiye sürecine gerek olmaksızın yeni kurulan veya mevcut bir sermaye şirketine veya kooperatife devretmesi ve devrin karşılığı olarak devralan şirketin paylarının bölünen şirketin ortaklarına tahsis edilmesi işlemidir.

Bölünme TTK tarafından tam ve kısmi bölünme olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tam bölünme sonucunda şirketin tüm malvarlığı bölümlere ayrılmakta ve diğer şirketlere devrolunmaktadır. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap etmektedir. Tam bölünüp devrolunan şirket sona ermekte ve unvanı ticaret sicilinden silinmektedir.

Kısmi bölünmede ise bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunmaktadır. Bölünen şirketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap etmekte veya bölünen şirket, devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve hakları elde etmek suretiyle yavru şirketini oluşturmaktadır.

TTK sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflerin, sermaye şirketlerine ve kooperatiflere bölünmesini geçerli bölünme olarak kabul etmektedir.

Bölünme Sözleşmesi

TTK, bir şirketin bölünme vasıtasıyla, malvarlığının bölümlerinin var olan şirketlere devretmesini bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından bir bölünme sözleşmesi yapılamasına bağlı tutmaktadır.

Ancak TTK, bir şirketin bölünme yoluyla malvarlığı bölümlerini yeni kurulacak bir şirkete devretmesi ise yönetim organının düzenleyeceği bir bölünme planına bağlı tutulmaktadır.

Bölünme planı ve bölünme sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve TTK tarafından belirtilen oranlara uyarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Bölünmenin Tescil Edilmesi

Bölünmenin gerekli koşulda onaylanmasını müteakip yönetim organı bölünmenin tescil edilmesini talep etmekle yükümlüdür.

Kısmi bölünme sebebiyle devreden şirketin sermayesi azaltılmış ise buna ilişkin gerçekleştirilmiş olan esas sözleşme değişikliğinin de tescil edilmesi zorunluluktur.

Tam bölünme halinde ise devreden şirketin infisahı ticaret siciline tescil ile birlikte gerçekleşmektedir.

Ticaret siciline tescil ile birlikte bölünme geçerlilik kazanmaktadır.

III. TÜR DEĞIŞTIRME

TTK uyarınca kurulmuş olan belli tipteki şirketler yeni ihtiyaçların hasıl olması neticesinde diğer türdeki şirketlere dönüştürülebilmektedirler.

Tür değiştirmenin pratik faydası ise şirketlerin sadece kabuk değiştirerek, herhangi bir tasfiye işlemine maruz kalmaksızın, ekonomik devamlılığını korumak suretiyle ihtiyaçlarını daha uygun karşılayan şirket türüne dönüşebilmesidir.

Nitekim TTK bir şirketin hukuki şeklini değiştirebileceğini ifade ettikten hemen sonra yeni türe dönüştürülen şirketin eskisinin devamı olduğunu belirtmektedir.

Geçerli Tür Değiştirmeler

TTK, her tür şirketin her tür şirkete dönüşmesine müsaade etmemektedir. TTK tarafından geçerli olduğu belirtilen tür değiştirmeler şu şekilde gösterilmektedir.

 1. Bir sermaye şirketi;

  1. Başka türde bir sermaye şirketine veya ii. bir kooperatife;
 2. Bir kollektif şirket;

  1. Bir sermaye şirketine veya ii. Bir kooperatife veya iii. Bir komandit şirkete;
 3. Bir komandit şirket;

  1. Bir sermaye şirketine veya ii. Bir kooperatife veya iii. Bir kollektif şirkete veya iv. Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşebilmektedir.

Tür Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler

TTK uyarınca bir şirketin tür değiştirebilmesi için yönetim organının bir tür değiştirme planı hazırlaması gerekmektedir. Bunu takiben yine yönetim organı bir tür değiştirme raporu hazırlamalıdır. Yönetim organının hazırlayacağı bu raporda;

 1. Tür değiştirmenin amacı ve sonuçları,
 2. Yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu,
 3. Yeni şirket sözleşmesi,
 4. Tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair değişim oranı,
 5. Varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar,
 6. Ortaklar için yeni tür dolayısıyla doğan yükümlülükler hukuki ve ekonomik yönden açıklanması ve gerekçelerinin gösterilmesi zorunludur.

Şirket ortaklarının talep etmeleri halinde şirket belgelerini incelemesi aşamasından sonra karar genel kurula sunulması ve kanunda belirtilen nisaplara uygun olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

Genel kurulun tür değiştirme kararını kabul etmesinin ardından yönetim organının tür değiştirmeyi ve yeni şirketin sözleşmesini tescil ettirmesi gerekmektedir. Tescil ile birlikte tür değiştirme geçerlilik kazanmaktadır.

Birleşme, Bölünme veya Tür Değiştirme İşlemlerinden Doğan Sorumluluk

TTK, Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludur olduğunu ifade etmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions