Turkey: 690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınmas V

Last Updated: 14 June 2017
Article by MGC Legal

690 Sayılı Khk Kapsamında Boşanmaya, Evliliğin Butlanına, İptaline Veya Mevcut Olup Olmadığının Tespitine İlişkin Olarak Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili/Tanınması Ve Tenfizi

Olağanüstü Hal kapsamında çıkarılan ve 29. Nisan. 2017 Tarihli 30052 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 690 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. Maddesindeki düzenleme gereğince yurtdışında Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurulmaksızın 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesi eklenerek nüfus kütüğüne tescil edilmesine dair düzenleme getirilmiştir. 

Maddenin başlığı her ne kadar "Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının nüfus kütüğüne tescili" şeklinde ise de ilgili Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27 Maddesinden sonra yapılacak olan 27/A –(1)'deki düzenlemede açıkça  "Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararlar" ibaresiyle ile boşanma dışında, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların da nüfus kütüğüne tesciline ilişkin düzenleme getirmiştir.

 1. TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Bu düzenleme doğrultusunda yargı yoluna başvurmaksızın nüfus kütüğüne tescil için olmazsa olmaz bazı şartların gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 1. KARAR VE KARARIN NİTELİĞİ
 1. Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilmiş bulunan bir kararın,
 2. Bu kararın boşanmaya,
 3. Evliliğin butlanına,
 4. Evliliğin iptaline veya
 5. Evliliğin mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilmiş bulunması gerekmektedir.
 1. KİMLER TALEPTE BULUNABİLİR
 1. Be nu kararların tanınması için maddedeki düzenleme gereğince bu kararın nüfus kütüklerine tescili için bizzat veya vekilleri aracılığıyla tarafların birlikte başvuruda bulunması gerekmektedir.

Burada da dikkat edilecek husus bu kararların Nüfus Kütüğüne tescil edilmesi için her iki tarafın da bizzat veya vekilleri aracılığı ile bu kararların tanınması içinilgili merciye müracaatta bulunmaları zorunludur. Buradan hareketle tanıtılması istenen kararın taraflarından sadece birisinin bizzat veya taraflardan sadece birisinin vekilinin ilgili kuruma müracaatı halinde bu kararların Nüfus kütüğüne tescilini talep etmeleri söz konusu değildir.  Bunun için her iki tarafın davacı ve davalının birlikte bizzat veya her iki tarafın kendilerini vekille temsil ettirip de her iki tarafın vekillerinin birlikte müracaat etmesi ya da son olarak taraflardan birisinin bizzat, diğerinin ise vekil aracılığı ile birlikte ilgili mercie müracaat etmeleri zorunludur.

Aksi bir durumda taraflardan herhangi birisinin tek başına bizzat ya da vekili aracılığıyla müracaatı halinde belirtilen kararların Nüfus Kütüğüne işlenmesini talep edemezler.

Kanaatimce Yargıtay'yın yerleşik içtihatları gereği tanıma ve tenfiz talebinde bulunma yönünde menfaati olmak koşuluyla herkes kararın nüfus kütüğüne tescil edilmesini talep edebilir.

 1. HANGİ MAKAMLARIN KARARLARININ TESCİLİ TALEP EDİLEBİLİR?
 1. Bir diğer koşul da "verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili adlî veya idarî makam tarafından verilmiş bir kararın" olmasıdır.

Bu şart gereğince ilgili yabancı devletin kanunlarına göre konusunda yetkili ve idari makam tarafından verilmemiş bulunan boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların yargı yoluna başvurmaksızın Nüfus Kütüğü 'ne tescili talep edilemez.

 1. KARARIN USULEN KESİNLEŞMİŞ OLMASI
 1. Bir diğer koşul ise " kararın usulen kesinleşmiş olması" gerekir.

Bu koşul gereğince de Nüfus Kütüğü'ne tesicili talep edilen kararın taraflarca istinaf/temyiz yoluna başvurmaksızın veya istinaf/temyiz yoluna müracaatları neticesinde verilen kararın kesinleşmiş olması gerekmektedir.

Bunun için de gerekçeli asıl kararın kesinleştiğine dair kesinleşme şerhinin  bulunması zorunludur. Usulüne uygun kesinleştiğine dair kesinleşme şerhi içermeyen kararların Nüfus Kütüğü'ne tesicili talep edilemez.

 1. TÜRK KAMU DÜZENİNE AÇIKÇA AYKIRI OLMAMASI
 1. Bir diğer koşul ise bu  kararın "Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması" gerekir.

Bu doğrultuda usulen taraf teşkili sağlanmaksızın, savunma hakkı verilmeksizin, ilgili ülkenin kanunlarınca yetkili olan makamlarınca verilmemiş bulunan, Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil eden kararların Nüfus Kütüğüne tescili talep edilemez.

 1. TESCİL İŞLEMLERİNİN YAPILABİLECEĞİ MERCİİLER

İlgili KHK kapsamında 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesinin (2) Bendindeki " Nüfus kütüğüne yapılacak tescil işlemleri, yurt dışında kararın verildiği ülkedeki dış temsilcilikler, yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından yapılır."düzenleme gereği  iki farklı mercide tescil için müracaatta bulunulabilir.

Bunlardan ilki Kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklerdir. Burada kanundaki düzenleme gereği tescil talebinde bulunanın yerleşim yerinin bulunduğu yurtdışındaki temsilcilik veya kararın verildiği Mahkemenin bulunduğu yerin bağlı bulunduğu dış temsilcilik olarak belirtilmediği için ilgili kararın Nüfus Kütüğüne tescilini talep eden kişiler istedikleri herhangi bir dış temsilciliğe müracaatla kararın Nüfus Kütüğü'ne tescilini talep edebilirler. Bir örnek verilecek olunursa Almanya'da Berlin'de boşanan taraflar bu kararın Nüfus Kütüğüne tescili için Berlin'deki Türk D dış temsilciliğine başvurabilecekleri gibi, yurt dışındaki başka bir dış temsilcilikte misal Münih veya Paris Türk Dış Temsilciliğine müracaatla kararın Nüfus Kütüğüne tescilini talep edebilirler.

Bir diğer yetkili yer ise maddedeki "yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından" düzenleme gereğince Bakanlık tarafından ki bu bakanlık Nüfus Hizmetleri Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığına bağlı bulunduğundan İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen nüfus Müdürlüklerine müracaatla verilen kararların Nüfus Kütüğüne tescili talep edilebilir. Buradan hareketle Bakanlıkça belirlenmeyen Nüfus Müdürlükleri ilgili kararların Nüfus Kütüğüne tesciline yetkili bulunmadıklarından bu Müdürlüklere yapılacak başvurular kabul edilemez.

 1. TESCİL BAŞVURULARININ REDDEDİLDİĞİ DURUMDA NE YAPILACAKTIR.

İlgili KHK kapsamında 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesinin (3) Bendindeki " Bu maddede sayılan şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle tescil talebi reddedilen kararların Türkiye'de tanınması,27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun uyarınca yapılır." Düzenleme gereğince bu kanuni düzenleme doğrultusunda düzenlemeye konu kararların Nüfus Kütüğüne işlenmesinin yurt dışında dış temsilciliklerce ve yurt içinde ise Bakanlık tarafından belirlenen nüfus müdürlükleri tarafından reddedilmesi halinde ilgililer 5718 Sayılı Milletlerarası  Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'daki Tenfiz ve Tanımaya ilişkin 50-59. Maddelerindeki yasal düzenlemeler doğrultusunda Hukuk Mahkemelerinde açılacak davalar neticesine kararın Nüfus Kütüğüne işlenmesi sağlanabilir.

 1. MADDENİN UYGULANMASI

İlgili KHK kapsamında 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinden sonra gelmek üzere 27/A Maddesinin (4) Bendindeki "  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenir."düzenlemesi gereğince maddenin uygulanması İçişleri Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikle belirlenecektir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

 • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
 • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
 • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions