Turkey: Ülkemizde Uygulanan Olağanüstü Hal Uygulamasi Kapsaminda Ticari Açidan Bilinmesi Gerekenlere İlişkin Bilgi Notu

I. GİRİŞ

Bilindiği üzere Ülkemizde 15.07.2016 tarihinde yaşanan ve Yüce Türk Milletinin birlik, dayanışma ve dirayeti ile püskürtülen illegal darbe teşebbüsünü müteakip Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen Olağanüstü Hal ("OHAL") kapsamında yürürlüğe sokulan Kanun Hükmünde Kararnameler ("KHK") askeri, adli ve idari teşkilatların yeniden yapılandırılmasına ve yürütülen cezai soruşturmalarının daha hızlı ve etkin yürütülebilmesi amacıyla ceza usulüne ilişkin hükümlerinin yanı sıra ticari hayatı da etkileyebilecek hükümlere havidir. Bu doğrultuda iş bu bilgi notunda ticari faaliyetler açısından önem arzedebilecek hükümlere yer verilmiştir.

II. YÜRÜRLÜĞE GİREN KHK LAR

1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle Bakanlar Kurulunca 3 adet KHK yayınlanmıştır. Bunlar sırasıyla;

i) 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK

ii) 27 Temmuz 2016 tarih ve 668 sayılı KHK

iii) 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK

Söz konusu KHK lar aracılığıyla yürürlüğe giren ve ticari hayatı etkileyecek hususlar ise aşağıda değerlendirilmiştir.

III. TİCARİ HAYATA DAİR ÖNEMLİ HÜKÜMLER

23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı ilk KHK ile KHK ekinde yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları; özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları; vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri; vakıf yükseköğretim kurumları ile sendika, federasyon ve konfederasyonlar kapatılmıştır. (Listeleri PDF formatında görmek için tıklayınız)

27 Temmuz 2016 tarih ve 668 sayılı ilk KHK ile KHK ekinde yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları; gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır. (Listeleri PDF formatında görmek için tıklayınız.)

i) Kapatılan Kurum ve Kuruşların Borçlarının Durumu:

667 sayılı KHK'nın 2. maddesinin 2. fıkrası ve 668 sayılı KHK'nın 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen ekli listelerde yer alan bu kurum ve kuruluşların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge ve evrakı ilgili devlet kurumlarına bedelsiz devredilmiştir. Bu kapsamda kapatılan vakıfların hak ve malvarlıkları Vakıflar Genel Müdürlüğüne; vakıf yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, özel radyo ve televizyon kuruluşları; gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları ile kapatılan diğer kurum ve kuruluşlara ait olan hak ve malvarlıkları ise Hazine'ye devredilmiştir.

Burada bilinmesi gereken konu ilgili KHKlar uyarınca kapatılan bu kurum ve kuruluşların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamamasıdır. Bu husus özellikle kapatılan kurum ve kuruluşlardan hak ve alacakları olan 3. kişi konumundaki (hizmet veren firmalar, tedarikçiler, v.s. gibi) firmaları ilgilendirmektedir. Kapatılan kurum ve kuruluşların alacaklarının durumunun ne olacağına ilişkin olarak ise KHK da herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu durumun devam eden süreçte uygulamalarla birlikte ortaya çıkacağı kanısındayız.

Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz bir konu da ekli listede yer almasa da Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen kurum ve kuruşular da ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılabilecektir.

ii) İrtifak ve İntifa Hakları ile Kira Sözleşmelerinin Durumu:

667 sayılık KHK'nın 8. maddesi uyarınca; mülkiyeti genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus söz konusu irtifa ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin KHK'nın yürürlüğüyle birlikte kendiliğinden iptal edilmiş sayılmamasıdır. KHK bu konuda yetkiyi ilgili kurum ve kuruluşlara bırakmıştır.

iii) İflas Erteleme Hükümlerine Başvurulamaması

Ticari hayatımıza etkisi noktasında 31 Temmuz 2016 tarih ve 669 sayılı KHK'nın 4. maddesi ile getirilen iflas ertelemeye ilişkin hükmün büyük önem arzettiğine inanıyoruz. Getirilen bu hüküm son dönemde ekonomik gelişmelerin etkisiyle gündelik hayatımızda daha sık olarak görmeye ve duymaya başladığımız iflas erteleme müessesinin OHAL süresince uygulanamayacağına ilişkin olup ilgili hüküm şu şekildedir.

"Olağanüstü halin devamı süresince, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi talebinde bulunulamaz; bu yönde yapılan talepler mahkemelerce reddedilir."

Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan şirketlerin yönetici ve müdürleri tarafından özellikle dikkate alınması gereken bu hükmün ülkemizin ekonomik ve ticari hayatının işleyişine olan etkilerinin süreç içerisinde değerlendirebileceği kanısındayız.

iv) Sorumluluk

OHAL kapsamında bugüne kadar çıkarılan KHK'ların ticari hayatımıza olası etkilerini izah etmeye çalışmamız sebebiyle bilinmesi gereken bir diğer husus da OHAL döneminde çıkarılan KHK'lara dayanarak işlem yapan kişilerin her türlü sorumluluktan muaf tutulmuş olmasıdır. Bu nedenle OHAL dönemi KHK'ları hükümlerinin etkin ve hızlı olduğu kadar doğru ve hukuka uygun bir şekilde kullanılması da önem arzetmektedir. Söz konusu sorumsuzluk 668 sayılı KHK'nın 37. maddesinde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

"15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve filleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz."

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.

To print this article, all you need is to be registered on Mondaq.com.

Click to Login as an existing user or Register so you can print this article.

Authors
 
Some comments from our readers…
“The articles are extremely timely and highly applicable”
“I often find critical information not available elsewhere”
“As in-house counsel, Mondaq’s service is of great value”

Related Topics
 
Related Articles
 
Up-coming Events Search
Tools
Print
Font Size:
Translation
Channels
Mondaq on Twitter
 
Register for Access and our Free Biweekly Alert for
This service is completely free. Access 250,000 archived articles from 100+ countries and get a personalised email twice a week covering developments (and yes, our lawyers like to think you’ve read our Disclaimer).
 
Email Address
Company Name
Password
Confirm Password
Position
Mondaq Topics -- Select your Interests
 Accounting
 Anti-trust
 Commercial
 Compliance
 Consumer
 Criminal
 Employment
 Energy
 Environment
 Family
 Finance
 Government
 Healthcare
 Immigration
 Insolvency
 Insurance
 International
 IP
 Law Performance
 Law Practice
 Litigation
 Media & IT
 Privacy
 Real Estate
 Strategy
 Tax
 Technology
 Transport
 Wealth Mgt
Regions
Africa
Asia
Asia Pacific
Australasia
Canada
Caribbean
Europe
European Union
Latin America
Middle East
U.K.
United States
Worldwide Updates
Registration (you must scroll down to set your data preferences)

Mondaq Ltd requires you to register and provide information that personally identifies you, including your content preferences, for three primary purposes (full details of Mondaq’s use of your personal data can be found in our Privacy and Cookies Notice):

  • To allow you to personalize the Mondaq websites you are visiting to show content ("Content") relevant to your interests.
  • To enable features such as password reminder, news alerts, email a colleague, and linking from Mondaq (and its affiliate sites) to your website.
  • To produce demographic feedback for our content providers ("Contributors") who contribute Content for free for your use.

Mondaq hopes that our registered users will support us in maintaining our free to view business model by consenting to our use of your personal data as described below.

Mondaq has a "free to view" business model. Our services are paid for by Contributors in exchange for Mondaq providing them with access to information about who accesses their content. Once personal data is transferred to our Contributors they become a data controller of this personal data. They use it to measure the response that their articles are receiving, as a form of market research. They may also use it to provide Mondaq users with information about their products and services.

Details of each Contributor to which your personal data will be transferred is clearly stated within the Content that you access. For full details of how this Contributor will use your personal data, you should review the Contributor’s own Privacy Notice.

Please indicate your preference below:

Yes, I am happy to support Mondaq in maintaining its free to view business model by agreeing to allow Mondaq to share my personal data with Contributors whose Content I access
No, I do not want Mondaq to share my personal data with Contributors

Also please let us know whether you are happy to receive communications promoting products and services offered by Mondaq:

Yes, I am happy to received promotional communications from Mondaq
No, please do not send me promotional communications from Mondaq
Terms & Conditions

Mondaq.com (the Website) is owned and managed by Mondaq Ltd (Mondaq). Mondaq grants you a non-exclusive, revocable licence to access the Website and associated services, such as the Mondaq News Alerts (Services), subject to and in consideration of your compliance with the following terms and conditions of use (Terms). Your use of the Website and/or Services constitutes your agreement to the Terms. Mondaq may terminate your use of the Website and Services if you are in breach of these Terms or if Mondaq decides to terminate the licence granted hereunder for any reason whatsoever.

Use of www.mondaq.com

To Use Mondaq.com you must be: eighteen (18) years old or over; legally capable of entering into binding contracts; and not in any way prohibited by the applicable law to enter into these Terms in the jurisdiction which you are currently located.

You may use the Website as an unregistered user, however, you are required to register as a user if you wish to read the full text of the Content or to receive the Services.

You may not modify, publish, transmit, transfer or sell, reproduce, create derivative works from, distribute, perform, link, display, or in any way exploit any of the Content, in whole or in part, except as expressly permitted in these Terms or with the prior written consent of Mondaq. You may not use electronic or other means to extract details or information from the Content. Nor shall you extract information about users or Contributors in order to offer them any services or products.

In your use of the Website and/or Services you shall: comply with all applicable laws, regulations, directives and legislations which apply to your Use of the Website and/or Services in whatever country you are physically located including without limitation any and all consumer law, export control laws and regulations; provide to us true, correct and accurate information and promptly inform us in the event that any information that you have provided to us changes or becomes inaccurate; notify Mondaq immediately of any circumstances where you have reason to believe that any Intellectual Property Rights or any other rights of any third party may have been infringed; co-operate with reasonable security or other checks or requests for information made by Mondaq from time to time; and at all times be fully liable for the breach of any of these Terms by a third party using your login details to access the Website and/or Services

however, you shall not: do anything likely to impair, interfere with or damage or cause harm or distress to any persons, or the network; do anything that will infringe any Intellectual Property Rights or other rights of Mondaq or any third party; or use the Website, Services and/or Content otherwise than in accordance with these Terms; use any trade marks or service marks of Mondaq or the Contributors, or do anything which may be seen to take unfair advantage of the reputation and goodwill of Mondaq or the Contributors, or the Website, Services and/or Content.

Mondaq reserves the right, in its sole discretion, to take any action that it deems necessary and appropriate in the event it considers that there is a breach or threatened breach of the Terms.

Mondaq’s Rights and Obligations

Unless otherwise expressly set out to the contrary, nothing in these Terms shall serve to transfer from Mondaq to you, any Intellectual Property Rights owned by and/or licensed to Mondaq and all rights, title and interest in and to such Intellectual Property Rights will remain exclusively with Mondaq and/or its licensors.

Mondaq shall use its reasonable endeavours to make the Website and Services available to you at all times, but we cannot guarantee an uninterrupted and fault free service.

Mondaq reserves the right to make changes to the services and/or the Website or part thereof, from time to time, and we may add, remove, modify and/or vary any elements of features and functionalities of the Website or the services.

Mondaq also reserves the right from time to time to monitor your Use of the Website and/or services.

Disclaimer

The Content is general information only. It is not intended to constitute legal advice or seek to be the complete and comprehensive statement of the law, nor is it intended to address your specific requirements or provide advice on which reliance should be placed. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers make no representations about the suitability of the information contained in the Content for any purpose. All Content provided "as is" without warranty of any kind. Mondaq and/or its Contributors and other suppliers hereby exclude and disclaim all representations, warranties or guarantees with regard to the Content, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, title and non-infringement. To the maximum extent permitted by law, Mondaq expressly excludes all representations, warranties, obligations, and liabilities arising out of or in connection with all Content. In no event shall Mondaq and/or its respective suppliers be liable for any special, indirect or consequential damages or any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits, whether in an action of contract, negligence or other tortious action, arising out of or in connection with the use of the Content or performance of Mondaq’s Services.

General

Mondaq may alter or amend these Terms by amending them on the Website. By continuing to Use the Services and/or the Website after such amendment, you will be deemed to have accepted any amendment to these Terms.

These Terms shall be governed by and construed in accordance with the laws of England and Wales and you irrevocably submit to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales to settle any dispute which may arise out of or in connection with these Terms. If you live outside the United Kingdom, English law shall apply only to the extent that English law shall not deprive you of any legal protection accorded in accordance with the law of the place where you are habitually resident ("Local Law"). In the event English law deprives you of any legal protection which is accorded to you under Local Law, then these terms shall be governed by Local Law and any dispute or claim arising out of or in connection with these Terms shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the courts where you are habitually resident.

You may print and keep a copy of these Terms, which form the entire agreement between you and Mondaq and supersede any other communications or advertising in respect of the Service and/or the Website.

No delay in exercising or non-exercise by you and/or Mondaq of any of its rights under or in connection with these Terms shall operate as a waiver or release of each of your or Mondaq’s right. Rather, any such waiver or release must be specifically granted in writing signed by the party granting it.

If any part of these Terms is held unenforceable, that part shall be enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of the parties, and the Terms shall continue in full force and effect.

Mondaq shall not incur any liability to you on account of any loss or damage resulting from any delay or failure to perform all or any part of these Terms if such delay or failure is caused, in whole or in part, by events, occurrences, or causes beyond the control of Mondaq. Such events, occurrences or causes will include, without limitation, acts of God, strikes, lockouts, server and network failure, riots, acts of war, earthquakes, fire and explosions.

By clicking Register you state you have read and agree to our Terms and Conditions