23 Mayıs 2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İ thalatta Haksız Rekabetin Ö nlenmesine İ lişkin Teblig (Teblig No: 2015/14) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlıg ı tarafından yu ru tu len nihai go zden geçirme soruşturmasının tamamlanmış, karar 19 Haziran 2016 tarihli ve 29747 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Soruşturma, daha o nce 23 Mayıs 2015 tarihine kadar yu ru rlu kte olan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" için 1.200 ABD doları/ton tutarında damping1 karşı o nlemin yu ru rlu g u nu n kalkıp kalkmamasına ilişkindir.

İ lgili yerli u reticinin yapmış oldug u başvuruya binaen başlatılan nihai go zden geçirme soruşturması sonucunda, o nlemin yu ru rlu kten kalkması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel oldug u tespit edilmiş, İ thalatta Haksız Rekabeti Deg erlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu u ru n için uygulanmakta olan dampinge karşı o nlemin tabloda belirtilen şekilde mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Footnote

1  23 Mayıs 2010 tarihli ve 27589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İ thalatta Haksız Rekabetin Ö nlenmesine İ lişkin Teblig (Teblig No: 2010/13)

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.