İleti Yönetim Sistemi A.Ş. ('İYS A.Ş.') tarafından hizmet sağlayıcılar için ileti yönetim sistemi ('İYS') hizmetleri ve fiyatları açıklandı. Hizmetlere ve paketlere ilişkin açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Yapılan açıklama uyarınca temel hizmetler; anlık izin ekleme ve değiştirme, marka ekleme, anlık izin sorgulama ve günlük raporlamadan oluşmaktadır. Hizmetler kapsamında söz konusu tüm işlemler İYS web sitesi üzerinden elle gerçekleştirilebilmektedir. İYS'e kaydolan tüm hizmet sağlayıcılar adres sayılarından bağımsız olarak söz konusu temel hizmetlerden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

Bu duruma ek olarak, İYS A.Ş. tarafından temel hizmetler ile birlikte entegrasyon modülü ve Seviye 1 ve Seviye 2 İYS yolu modüllerinin de sunulduğu görülmektedir. 5.000 adet ve daha az sayıda adres sayısına sahip hizmet sağlayıcılar temel hizmetlere ek olarak entegrasyon modülüne ve İYS yolu modüllüne (Seviye 1 ve Serviye 2) ücretsiz olarak sahip olmaktadır. 5.001 adetten fazla adres sayısına sahip hizmet sağlayıcıların adres sayıları uyarınca yapılacak hesaplamaya göre belirlenecek fiyat karşılığında entegrasyon modülü ve Seviye 1 ve Seviye 2 İYS yolu modüllerinden yararlanması mümkün olacaktır. 250.000 adetten fazla adres sayısına sahip olan hizmet sağlayıcıların ise gelişmiş marka, bayi, raporlama ve hesap yönetimi modüllerinin de yer aldığı paketler için İYS A.Ş.'ye ulaşması gerekmektedir. İYS A.Ş. tarafından ücretlerin yıllık olarak belirleneceği açıklanmıştır.

28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Webinar'da1 da İYS A.Ş. Genel Müdürü Sayın Dr. Tolga Tüfekçi'nin belirttiği üzere, fiyatlar belirlenirken hizmet sağlayıcının kanal bazında toplam onaylı adres sayısından büyük olanı göz önüne alınacak. Örneğin hem sesli olarak (telefonla) hem de SMS yoluyla ticari elektronik ileti gönderen bir hizmet sağlayıcının hangi kanalda daha fazla onayı bulunuyor ise fiyatlandırma buna göre yapılacak. Ancak hizmet sağlayıcı satın aldığı hizmeti her iki kanal için de kullanabilecek. Sayın Dr. Tolga Tüfekçi bu durumun nedenini, tüm kanallara toplu olarak bakılması durumunda sektörel olarak bazı dengesizliklere sebep olunabilecek olması olarak açıkladı. Ayrıca söz konusu adres (onay) sayıları marka bazında değerlendirilerek fiyatlar belirlenecek. Başka bir ifadeyle, bünyesinde birden fazla marka bulunduran hizmet sağlayıcılar ancak ayrı ayrı her bir markası için ödeme yapmak suretiyle temel hizmetlere ek olarak entegrasyon modülü ve Seviye 1 ve Seviye 2 İYS yolu modüllerinden yararlanabilecektir.

İlerleyen günlerde de İYS ile güncel gelişmeleri size blogumuzdan vermeye devam edeceğiz.

1 'İYS Hakkında Merak Edilenler' başlıklı Webinar yayınımızın kaydına buradan ulaşabilirsiniz.

Originally published 20 June, 2020

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.