Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Disiplin İşlemleri başlıklı 18.madde si, spor federasyonlarının faaliyet alanlarına giren hususlara ilişkin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlar ile ilgili disiplin ve ceza işlemlerinin federasyonların bünyesinde yer alan "disiplin kurulu" veya "ceza kurulu" tarafından yürütülmesi gerektiğini düzenlemektedir.

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Disiplin İşlemleri başlıklı 18.madde si hükmüne göre;

  1. Federasyonların faaliyet programında yer alan müsabaka ve faaliyetler ile ilgili spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine federasyonun ceza/disiplin kurulu tarafından,
  2. Federasyonun faaliyet programında yer almayan il veya ilçe müdürlüklerince düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; kulüpler, ilgili spor dalında faaliyette bulunan kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine il veya ilçe ceza kurulları tarafından,
  3. Kurum veya kuruluşlarca federasyondan, il veya ilçe müdürlüklerinden izin alınmak suretiyle düzenlenen müsabaka ve faaliyetlerde; ilgili spor dalında faaliyette bulunan kuruluşlar, kulüpler, sporcular, hakem, antrenör, menajer, yönetici ve görevli diğer kişilerin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlarına ilişkin ceza işlerine, izin alınan merciin disiplin/ceza kurulu tarafından bakılmaktadır.

Yukarıda ki fıkralarla da belirtildiği üzere, federasyonların faaliyet alanlarına giren hususlara ilişkin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışlar ile ilgili disiplin ve ceza işlemleri federasyonların bünyesinde yer alan "disiplin kurulu" veya "ceza kurulu" tarafından yürütülmektedir.

Federasyonların faaliyet alanına girmeyen her türlü uyuşmazlık hakkında ise Spor Genel Müdürlüğü Kurulları yetkili olmaktadır.

Spor Federasyonlarının Yetki Alanına Girmeyen Disiplin ve Ceza İşlemleri: Spor Genel Müdürlüğü Ceza Kurulları

2011 yılında 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün adı "Spor Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 8.madde si Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan sürekli kurulları şu şekilde belirtmektedir:

  1. Merkez Ceza Kurulu
  2. Genel Müdürlük Ceza Kurulu
  3. İl Müdürlük Ceza Kurulu
  4. İlçe Ceza Kurulu

Federasyonların faaliyetleri dışında kalan disiplin ve ceza işlemlerini yürütmekle yükümlü ceza kurulları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği tarafından düzenlenmektedir.

Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne bağlı spor federasyonlarının, başkan, her seviyedeki kurul üyeleri, sporcu, hakem, teknik direktör, antrenör, kulüp idarecisi ve spor faaliyetlerinde görevli diğer kişiler ile özerk federasyonların, başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerini kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 2.madde si yönetmeliğin özerk federasyonların sporcu, antrenör, hakem, teknik direktör, kulüp idarecileri ile diğer görevlilerini kapsamadığını ifade etmektedir.

1. Merkez Ceza Kurulu

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği 9.madde si, Merkez Ceza Kurulunun görevini aşağıdaki gibi sıralamaktadır;

  • Genel Müdürlük Ceza Kurulunun vermiş olduğu kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak;
  • Ceza kurullarının başkan ve üyeleri, amatör sporların federasyon başkanları ve üyelerinin spor ahlakına ve disiplinine aykırı davranışları nedeniyle haklarında tahkikat yapmak ve sonuçlandırmak;
  • Uluslararası federasyonlarca düzenlenen müsabakaların öncesi ve sonrasında tespit edilen doping suçları nedeniyle sporcu, yarış hayvanı ve bunların sorumluları hakkında ilk derece ceza kurulu olarak tahkikat yapmak ve karara bağlamak.

2. Genel Müdürlük Ceza Kurulu

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun görevini şu şekilde belirtmektedir;

"Merkez Ceza Kurulunun ilk derece ceza kurulu olarak baktığı disiplin suçları ile il ve ilçe ceza kurullarının baktığı disiplin suçları dışında kalanlar hakkında karar vermek."

3. İl Ceza Kurulu

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, İl Ceza Kurulunun görevini şu şekilde belirtmektedir;

"Hakem gözlemci temsilci ve spor saha komiserlerinin suçlar dışındaki aynı İl'e bağlı teşekkül ve kişilerin amatör spor yarışmaları ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır."

4. İlçe Ceza Kurulu

Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği, İlçe Ceza Kurulunun görevini şu şekilde belirtmektedir;

"Hakem, gözlemci, temsilci ve spor saha komiserlerinin suçları dışındaki aynı ilçeye bağlı teşekkül ve kişilerin amatör spor yarışmaları ile ilgili olayların tahkikatını yapıp sonuçlandırır."

Disiplin Soruşturmaları Neticesinde Verilen Karara İtiraz Edilmesi

Yönetmelik uyarınca kesinleşmiş sayılan karar dışında kalan kararlara, tebliğ tarihinden itibaren beş gün içinde ceza alan kişinin veya bağlı olduğu teşekkülün, teşekkül cezalandırılmış ise Başkanın itiraz hakkı bulunmaktadır.

Ancak sürekli hak mahrumiyeti ceza kararlar Merkez Ceza Kurulunca doğrudan incelenmektedir. Ceza Kurulu kararlarına itiraz mercii Merkez Ceza Kurulu kararları hariç bir üst kurulu olarak belirtilmektedir.

Yönetmelik ayrıca itirazları inceleyen mercilerin kararlarının kesin olduğunu ve Ceza Kurullarının bozma kararına karşı direnme hakkının olmadığı belirtilmektedir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.