Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin istisnai durumları belirleyen Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in ("Yönetmelik") 20. maddesi, 19 Eylül 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ("Kararname") ile değiştirilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Kararname'nin getirdiği değişiklikler ile birlikte, sermaye ve gayrimenkul yatırımları ile istihdam için öngörülen sayısal limitler önemli ölçüde aşağı çekilmiş ve bunun doğrudan bir sonucu olarak, Türk vatandaşı olmanın önkoşullarını karşılamak önceki düzenlemeye göre son derece kolaylaşmıştır.

Değiştirilen limitler aşağıdaki gibidir:

Türk vatandaşlığını kazanmanın ilgili ön koşulu Sayısal Limit [BUGÜN] Sayısal Limit [DEĞİŞİKLİK ÖNCESİ]
İlgili bakanlıkça sabit sermaye yatırımı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası En az 2.000.000,- Amerikan Doları
Tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla taşınmaz satın aldığının ilgili bakanlıkça tespit edilmesi En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası En az 1.000.000,- Amerikan Doları
İstihdamın ilgili kurumca tespit edilmesi En az 50 çalışan En az 100 çalışan
Devlet borçlanma araçlarının üç yıl boyunca elinde tutmak şartıyla satın alınması En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası En az 3.000.000,- Amerikan Doları

Sayısal limiteler üzerinde yapılan değişikliklere ek olarak, Yönetmelik'in 20. maddesine Türk vatandaşlığının kazanılması için yeni bir önkoşul da getirilmiştir. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu, bir yabancının en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarında bir gayrimenkul yatırım fonu veya girişim sermayesi fonu katılma payını en az üç yıl elinde bulundurma koşuluyla satın aldığını tespit ederse Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türk vatandaşlığı kazanılabilir.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.