ABSTRACT: TV formats are so popular and widely traded all around the world. Therefore, they lead highly-profitable business and this turns TV formats into precious assets. Hence, it is essential to protect these assets in legal context. The problem is that TV formats are composed of ideas and concepts and these are not under protection of copyright law. So, is it free to copy a whole format? Of course not, but there is a thin and blurry line between legal copying and copyright infringement. This paper aims to provide help on the determination of the threshold between legal copying and copyright infringement.

TV FORMATLARININ KOPYALANMASI: TELİF HAKLARINA AYKIRILIK EŞIĞININ SAPTANMASI SORUNU

ÖZET:TV formatları, sadece ülkemizde değil bütün dünyada çok popüler olan ve gün geçtikçe daha çok izlenen şovlardır. Popülerliklerinden dolayı formatların hakları çoğu ülkeye pazarlanmakta ve oluşturduğu bu pazarın hacmi günümüzde medya sektörüne yön verebilecek büyüklüktedir. Tüm bu nedenlerden dolayı, TV formatları, medya sektöründe hukuken koruma altına alınmak istenen önemli mal varlığı kalemlerindendir. Bu noktada akla ilk gelebilecek alan olan telif hukuku mevcut düzenlemeleriyle, TV formatlarına koruma sağlamada önemli bir engel getirmektedir çünkü formatlar, fi kir ve konseptlerin bir araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Ancak tabi ki, TV formatları, telif hukukunun koruma alanının tamamen dışında değildir yalnızca bir formatının bu alana girip girmediği çok hassas bir değerlendirme ile saptanabilir.

* İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat, LL.M. University of Glasgow – Fikri Mülkiyet ve Dijital Ekonomi, LL.B. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XIX, Y. 2015, Sa. 2 Onur ŞAHİN 138

" İşbu makale, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.XIX, Y.2015, 2 sayılı nüshasında ve aşağıda bulunan web adresinde yayınlanmıştır:http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/19_2_4.pdf"

To read this article in full, please click here.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.