Rekabet Kurumu tarafından 8 Ocak tarihinde yayımlanan 22.10.2014 tarih ve 14-42/771-345 sayılı Rekabet Kurulu Kararı pazar paylaşımı yapmak, buna karşılık Kurul'un ağır idari para cezaları ile rekabete aykırılıkların özel hukuk sonuçlarından kaçınmak isteyen teşebbüsler açısından yol gösterici oldu. Biz de paylaşalım dedik.

Öncelikle Karar'a esas iddiaya yer verelim isterseniz. Ankara Sanayi Odası tarafından (anlaşıldığı kadarıyla bir üyesinin adına) yapılan başvurunun iddiası oldukça spesifik:

  • Konya'nın Hadim ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçe sınırlarının birleştiği noktada Yalnız Ardıç HES inşaatının yapıldığı ve söz konusu inşaata Konya Çimento tarafından nakliye dâhil 180 TL/ton'dan, As Çimento tarafından nakliye dâhil 200 TL/ton'dan 42,5 portland çimento tedarik edildiği,
  • İnşaat sahasının Konya'ya 200 km., Burdur'a 280 km. uzaklıkta olduğu, teşebbüsler arasındaki pazar paylaşımı nedeniyle Konya Çimento'nun günlük 55 ton'dan fazla mal satmadığı, As Çimento'dan 20TL/ton fazla bedelle mal alınması gerektiği.

Anlaşılan dosyayı inceleyen meslek personeli de aynı şekilde düşünmüş, iddiayı oldukça spesifik bulmuş. Zira Karar'da "tek bir noktaya satış yapılmaması veya yüksek fiyattan satış yapılması hususuna dayanılarak teşebbüsler arasında pazar paylaşımı anlaşması yapıldığına ilişkin bir tespit yapmanın mümkün olmaması nedeniyle teşebbüslerin tüm satışları incelenmiştir" ifadesine yer veriliyor. Bir nevi Kurum'un inceleme yöntemi ortaya konuluyor.

Buradan şu sonucu çıkartmak mümkün: Tek bir noktaya ilişkin bir ihlal iddiası önaraştırma açılması için yeterli, ancak soruşturma açılması ve yaptırım uygulanması için ya söz konusu tek noktaya ilişkin pazar paylaşımı yapıldığına ilişkin birincil deliller elde edilmesi ya da genel olarak pazar paylaşımı yapıldığına dair ikincil delillere ulaşılması gerekiyor. Demek ki teşebbüsler tek bir noktaya ilişkin olarak belge bırakmadan pazar paylaşımı yaptı mı, sorun yok!

Velhasıl kartelcileri peşinen uyaralım: Noktanızı iyi seçin. Zira birden fazla nokta seçerseniz ortaya bir desen çıkmaya başlar. Nitekim Rekabet Kurulu Kararı'nda As Çimento ile Konya Çimento'nun karşılıklı olarak satış yaptığı iller ayrıntılı şekilde incelenmiş durumda.

Bu vesileyle belirtelim ki rekabet ihlallerinin tek bir nokta ile sınırlanmasına izin verecek bir yaklaşım yadırgatıcı olabilir, ancak adalet ile toplumsal refah arasında iyi bir denge kuruyor kanaatimizce. Aksi taktirde herhangi bir noktaya mal veril(e)memesinin rekabet ihlali sayılmasının, bu çerçevede de bol bol Tip 2 hatası yapılmasının önü açılacaktır.

The content of this article is intended to provide a general guide to the subject matter. Specialist advice should be sought about your specific circumstances.