Search
Searching Content indexed under Environmental Law by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Fabrika Üretim Sahasında "Gürültüye Neden Olma" Suçunun Ortaya Çıkması Ve Tutanak Ve Raporların Değerlendirme Kıstasları
Türk Ceza Kanunu'nda "Çevreye Karşı Suçlar" başlığı altında m 183'te düzenlenen "Gürültüye Neden Olma" suçu "İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak ...
Turkey
8 Jun 2018
Links to Result pages
 
1