Search
Searching Content indexed under Environment by MGC Legal ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İmar Planları Ve İptal Süreçleri Hakkında İnceleme
3194 sayılı İmar Kanunu'nun "Mekânsal planlama kademeleri" başlıklı 6. maddesine göre, "Mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak; ...
Turkey
24 Jul 2019
Links to Result pages
 
1