Search
Searching Content indexed under Employee Rights/ Labour Relations by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
İş Sözleşmesinin İkale ya da Geçerli Nedenle Sonlandırılması
Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ikale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla düzenlenen bir sözleşmedir.
Turkey
15 May 2018
Links to Result pages
 
1