Search
Searching Content indexed under Health & Safety by Nazali ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
4857 Sayili Iş Kanunu Kapsaminda Fazla Çalişmanin Sinirlari Ve Yasaklari
4857 sayılı İş Kanunu'nda fazla çalışmanın; olağan, zorunlu ve olağanüstü nedenlerle uygulanabileceği öngörülmüştür.
Turkey
28 Jun 2019
2
Sağlık Çalışanlarına Fiili Hizmet Süresi Zammı Verilmesi
Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ("7146 Sayılı Kanun") ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ...
Turkey
14 Jan 2019
3
İşçi özlük dosyasının oluşturulması ve işverenin kişisel verilerin korunması mevzuatı kapsamında sorumluluğu
KVKK uyarınca kişisel veri, kişiye ilişkin belirli ya da belirlenebilir nitelikteki her türlü bilgi olarak tanımlanmaktadır.
Turkey
7 Jan 2019
Links to Result pages
 
1