Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by Ozogul Yenigun & Partners ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
Bedelli Askerlikte Kıdem Tazminatı
Bunlardan ilki askerlik görevini bedelli olarak yapanların kıdem tazminatına hak kazanamayacağıdır.
Turkey
6 Nov 2018
2
Kısmi Süreli Çalışanların Kıdem, İhbar ve İzin Alacaklarının Hesaplanması
4857 sayılı İş Kanunu madde 13'te kısmi süreli iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir.
Turkey
26 Oct 2018
3
İş Sözleşmelerinde Cezai Şart
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz bir edim olarak tanımlanmıştır.
Turkey
27 Jul 2018
4
4857 Sayılı İş Kanunu 22. Madde Uyarınca Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi
İş sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi doğuran sözleşmelerdir, bu nedenle zaman içerisinde birtakım değişiklikler yapılması gerekebilir.
Turkey
30 May 2018
5
Performans Sebebiyle İş Akdinin Geçerli Nedenle Feshinde Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler
4857 Sayılı İş Kanunu'nun ("Kanun") 18. maddesinde işveren tarafından işçinin iş akdinin geçerli nedenle feshi düzenlenmiştir.
Turkey
15 May 2018
6
İş Sözleşmesinin İkale ya da Geçerli Nedenle Sonlandırılması
Yargıtay kararlarında da belirtildiği üzere ikale (bozma) sözleşmesi, işçi ve işverenin iş sözleşmesinin sona erdirilmesi konusunda karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla düzenlenen bir sözleşmedir.
Turkey
15 May 2018
7
Ücret Kesme Cezasının Uygulanma Şekli ve Esasları
4857 Sayılı İş Kanunu'nun "ücret kesme cezası" başlıklı 38. maddesinin uygulanabilmesi için ceza uygulanacak davranışlar ve ceza miktarları, toplu iş sözleşmesi veya bireysel iş sözleşmelerinde...
Turkey
27 Apr 2018
8
Türk iş hukukunda ikale sözleşmesi ve yargıtay uygulamaları
İş Hukuku bağlamında ikale; iş sözleşmesinin tarafları olan işçi ile işverenin aralarındaki iş ilişkisini, karşılıklı ve birbirlerine uygun irade beyanları ile anlaşarak sona erdiren bir sözleşmedir.
Turkey
15 Mar 2018
9
İşçinin Sadakat Yükümlülüğü Ve Rekabet Etmeme Borcu
İşçi, çalıştığı işyerine dair teknik bilgilere birçok kez sahip olmakta, işi ve işvereni ile ilgili kritik bilgilere sahip olabilmektedir.
Turkey
1 Mar 2018
Links to Result pages
 
1