Search
Searching Content indexed under Contract of Employment by Abdulkadir Guzeloglu ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Regulation Regarding The Allocation Of The Parcels Without Charge In The Organized Industrial Zones ("Regulation") Published In The Official Gazette And Entered Into Force
Regulation determines principles and procedure regarding the allocation of the parcels in the organized industrial zones, wholly or partially and free of charge, to the real ...
Turkey
14 Mar 2018
2
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına Kısa Bir Bakış
Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır.
Turkey
5 Feb 2018
3
Hukuki Açıdan Akreditif Ve Uygulamaları
Akreditif, Fransızca anlamı bir şey yapmaya yetkisi olmak anlamına gelen "accréditation" kelimesinden gelmektedir.
Turkey
3 Oct 2017
4
Trial Period Under The Turkish Labour Law
According to Article 15 of the Labour Law No: 4857, trial period for labour contracts may not exceed 2 months.
Turkey
20 Sep 2016
Links to Result pages
 
1