Search
Searching Content indexed under Employment and HR by Guzeloglu Attorneys-at-law ordered by Published Date Descending.
Links to Result pages
 
1  
 
Title
Country
Organisation
Author
Date
1
The Regulation Regarding The Allocation Of The Parcels Without Charge In The Organized Industrial Zones ("Regulation") Published In The Official Gazette And Entered Into Force
Regulation determines principles and procedure regarding the allocation of the parcels in the organized industrial zones, wholly or partially and free of charge, to the real ...
Turkey
14 Mar 2018
2
Employees' Inventions In The Scope Of Turkish Industrial Property Code
IPC stated that employee is obliged to notify the employer if a service invention is created.
Turkey
16 Feb 2018
3
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında İşçi Buluşlarına Kısa Bir Bakış
Kanun koyucu çalışanların emeklerini korumak ve buluş yapmaya özendirmek amacıyla işçi aleyhine değiştirilemeyecek birtakım düzenlemeler yapmıştır.
Turkey
5 Feb 2018
4
Uzun bir süredir TBMM'de görüşülmesi beklenen İş Mahkemeleri Kanun Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçerek Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanmıştır.
Tasarının kuşkusuz en dikkat çekici yönü, 3. madde ile düzenlenen zorunlu arabuluculuğun bir dava şartı olarak öngörülmüş olmasıdır.
Turkey
20 Oct 2017
5
Hukuki Açıdan Akreditif Ve Uygulamaları
Akreditif, Fransızca anlamı bir şey yapmaya yetkisi olmak anlamına gelen "accréditation" kelimesinden gelmektedir.
Turkey
3 Oct 2017
6
Haziran 2017 Resmi Gazete Raporu
İlgili anlaşma ile taraf devletler, talep üzerine iadesi mümkün bir suçtan yargılanmak için suçluları diğer devlete iade etmeyi kabul etmektedirler.
Turkey
25 Jul 2017
7
Analık İzni Ve Analık Halinde Ödenecek Ücretler
Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.
Turkey
17 Nov 2016
8
Trial Period Under The Turkish Labour Law
According to Article 15 of the Labour Law No: 4857, trial period for labour contracts may not exceed 2 months.
Turkey
20 Sep 2016
Links to Result pages
 
1